DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 65     <-- 65 -->        PDF

za zaštitu od požara u toj oblasti moraju striktno provoditi odredbe zakona i drugih
propisa u svojoj aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, a za stanje u toj oblasti
snositi punu društvenu odgovornost.


2. Efikasnu zaštitu ljudi i društvenih vrijednosti od požara moguće je društveno
organizirati i provoditi samo dobrim i pravovremenim preventivnim aktivnostima,
podizanjem općeg nivoa protupožarne kulture, jačanjem i razvijanjem sistema drutvene
samozaštite i ulaganjima u obučavanje kadrova, te nabavku tehničke i protupožarne
opreme.
Obaveza je i dužnost skupština društveno-političkih zajednica da raspravljaju


o stanju i problemima zaštite šuma i ostaloga otvorenog prostora na svom području
od požara te da organiziraju sistem i oblike zaštite od požara primjerene specifičnostima
njihova područja.
U svim društveno-političkim zajednicama potrebno je izvršiti procjenu ugroženosti,
te izraditi konkretne i detaljne programe postupanja u svim situacijama
značajnijm za zaštitu od požara vodeći prvenstveno računa o zaštiti ljudskih života
i materijalnih vrijednosti društva.


3. Posebno se obavezuju skupštine društveno-političkih zajednica, da, u skladu
sa složenošću i opsegom poslova i zadataka u organiziranju, osposobljavanju, razvijanju
i unapređivanju sistema zaštite od požara, jačaju štabove civilne zaštite
kao mjesta gdje se koordiniraju akcije u oblasti zaštite od požara kako bi radni
ljudi i građani organizirani u mjesnim zajednicama. OUR-ima i drugim samoupravnim
organizacijama i zajednicama te specijalizirane radne organizacije i društva
za protupožarnu zaštitu mogli u uvjetima nastajanja, širenja i sprečavanja požara
djelovati kao jedinstvene organizirane snage civilne zaštite.
4. U pripremi za zaštitu šuma i ostalog otvorenog prostora od požara potrebno
je — uvažavajući dostignut stupanj društvenog razvitka i sistema društvene samozaštite
te ocjenujujući dosadašnje rezultate postignute u protupožarnoj zaštiti —
više pažnje pokloniti daljnjoj dogradnji i unapređivanju cjelokupnog sistema zaštite
od požara.
Skupštine društveno-političkih zajednica dužne su i odgovorne, zajedno s drugim
sudionicima u oblasti zaštite od požara, za provođenje dogovorenih stavova,
odredbi zakona i zaključaka Sabora i Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske o zaštiti
šuma od požara.


U općinama gdje to još nije urađeno, potrebno je formirati samoupravne interesne
zajednice za zaštitu od požara i, ovisno o materijalnim mogućnostima svake
društveno-političke zajednice, ubrzati procese razvoja vatrogasne organizacije uključujući
i osposobljavanje ljudstva i opremanje materijalnim sredstvima kako
bi bila osposobljena za efikasno obavljanje svojih zadataka, u skladu sa smjernicama
Vatrogasnog savez Hrvatske za razvoj vatrogastva u SR Hrvatskoj.


5. Nepodijeljena je društvena odgovornost organiziranih socijalističkih snaga
na unapređivanju stanja zaštite od požara. Preporučuje se Socijalističkom savezu
da, u skladu sa zaključcima Republičke konferencije SSRNH kojima se utvrđuju
neposredni i dugoročni zadaci subjektivnih snaga, pojačaju aktivnosti na razvijanju
protupožarne preventive i podizanju protupožarne kulture na viši nivo,
da kroz delegatske skupštine utječu na ostvarivanje njihovih prava i obaveza kao
organa samoupravljanja i organa vlasti na tom području, da stvaraju uvjete za
djelovanje društvenih organizacija, da jačaju mjesto i ulogu koju mjesna zajed