DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 67     <-- 67 -->        PDF

U skupštinama društveno-političkih zajednica treba donijeti i realizirati programe
lociranja, čuvanja i opremanja deponija smeća.


9. U društveno-političkim zajednicama, organizacijama udruženog rada, ostalim
samoupravnim oragnizacijama i zajednicama i mjesnim zajednicma, u praksi konkretnim
mjerama treba ostvarivati potrebu društva za organiziranijim, osposobljenim
i opremljenim mehanizmima za efikasno suprotstavljanje uzrocima i otklanjanju
posljedica i opasnosti od požara na osnovama društvene samozaštite.
Društveno-političke zajednice obavezne su sagledati stanje tehničke opremljenosti
službi i svih subjekata društvene samozaštite za gašenje požara, i u okviru
svojih nadležnosti, poduzimati efikasne mjere.


Podržava se opredjeljenje Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske na rješavanju
pitanju nabavke protupožarnih aviona te izučavanju svih mogućnosti za korištenje
poljoprivredne i sportske avijacije za gašenje požara.


Sve specijalizirane snage za zaštitu od požara treba kompletno opremiti odgovajućom
opremom, a u mjesnim zajednicama nastojati da se što prije nabave
najnužnija sredstva za zaštitu od požara i za gašenje požara.


10. Kaznena politika u oblasti zaštite od požara nije dovoljno u funkciji preventive.
Zato odgovarajućim mjerama treba pridonijeti značajnijem jačanju odgovornosti
i društvene discipline na tom području.
Od organa pravosuđa traži se da se u postupcima prema poznatim počiniocima
požarana na vrijeme izriču odgovarajuće kazne.
Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske ocijenit će koje kaznene odredbe treba mijenjati,
te predložiti Saboru izmjene i dopune pojedinih zakona i drugih propisa.


11. Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske pratit će provođenje ovih i svojih zaključaka
i. u okviru svojih nadležnosti, poduzimati potrebne mjere.
Dokument Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


ZAKLJUČCI


Simpozija »GOSPODARENJE MEDITERANSKIM SUMAMA SR HRVATSKE^
održanog na Rabu od 8. do 11. listopada 1985. godine.


Simpozij su organizirali: Katedra za uzgajanje šuma i Nastavno-pokusni objekat
Rab Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u povodu 125-godišnjice šumarske
nastave i znanosti u Hrvatskoj i 60-godišnjice održavanja terenske nastave
iz uzgajanja šuma na otoku Rabu, kao i 10-godišnjice rada Nastavno-pokusnog
šumskog objekta Rab. Na simpoziju sudjelovala su 104 sudionika, a podneseno je
17 referata.


1. Šumarstvo mediteranskog područja je u posljednjih 25 godina stagniralo,
a njegova organizacija doživjela je veliko smanjenje stručnih kadrova.
2. Brzi razvoj turističko-ugostiteljske privrede (na Rabu je 1955. godine u jednom
danu bilo 3500 gostiju, a 1985. godine 35.000 gostiju) dovelo je u šume jadranske
obale i njenih otoka na stotine tisuća turista, a šumarstvo se nije razvijalo