DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 68     <-- 68 -->        PDF

nego je nazadovalo, i ostalo bez kadrova i sredstava i bez mogućnosti da prati nagli
razvoj turizma i kretanja turista po našim šumama.


3. Naše šume Mediterana su ostale neuređene, nepročišćene, bez prosjeka,
šumskih cesta te posve nepripremljene za novi vid turističke namjene šuma.
4. Programi gospodarenja nisu izrađeni za sve šume jadranske obale. Vlasnički
odnosi nisu sređeni. Sa svim općenarodnim šumama ne upravljaju samo
Šumarije, već postoji niz različitih gospodara (Općine, ugostiteljska poduzeća, poljoprivredne
organizacije i dr.).
5. Šumarstvo mediteranskog područja SR Hrvatske mora se hitno organizirati
u duhu Zakona o šumama. Nova organizacija zahtjeva kadrovsku obnovu i postavlja
pred kadrove u šumarstvu veliku odgovornost i kontinuirani rad u tim šumama.
6. Uzgoju i obnovi, znači gospodarenju, mediteranskim šumama mora se posvetiti
velika stručna pažnja, a ne prepustiti ih prirodi. Dobro gospodarena šuma
najbolje ispunjava sve funkcije (ekonomske, turističke i zaštitne).
7. Dobro gospodarene šume mediteranskog područja SRH mogu godišnje davati
velike količine celuloznog drva i znatnu količinu ogrjevnog drva.
8. Značajan razlog velikih šteta od šumskih požara uz obalu Jadrana je slabo
organizirana šumarska služba. U više turističkih područja nema šumarskih organizacija
ili postoje formalno. Šumarski stručnjak poznaje tehnologiju provođenja
preventivnih mjera u šumi i obrazovan je za obavljanje represivnih mjera prilikom
šumskih požara.
9. Kod provođenja dugoročnih, preventivnih mjera zaštite od šumskih požara,
osnovni cilj je stvaranje trajne šume zimzelenih (Mediteran) i listopadni
h (Submediteran) 1 i s t a č a. Listače su domaći element šumske vegetacije
ovog područja i predstavljaju slabije zapaljivi materijal, a ukoliko do
požara i dođe, obnovljaju se iz panja i žilja. Šuma borova i drugih četinjača je
zbog sadržaja smole lako zapaljiva. Budući da su četinjače pogodne vrste drveća
za pošumljavanje kraških kamenjara i uz to brzo popravljaju tlo, koristimo ih za
stvaranje uvjeta za pošumljavanje listačama buduće trajne šume. One, kako smo
naveli, predstavlja značajno manju opasnost od požara i pruža uz to veće društvene
koristi (stvaranje pitke vode, spriječavanje erozije, povećanja poljoprivredne
proizvodnje, ublažavanje klimatski ekstrema, ublažavanje snage vjetra, proizvodnja
mesa divljači, stvaranje skloništa za živu silu i tehniku i uopće narodnoj obrani,
stvaranje genofonda drveća i ostalih vrsta životne zajednice, zaštita prirode, stvaranje
ekološkog uporišta u prostoru, doprinos estetici krajolika, pružanje rekreacijskog
prostora, pročišćavanje onečišćenog zraka) od kojih u prostoru jadranske obale
smatramo najznačajnijim povećanje turističkog prometa.
10. Borove kulture potrebno je posebno tretirati u provođenju preventivnih
mjera jer prestavljaju vrlo zapaljiv materijal. U sušnim uvjetima potreban je
u borovim kulturama poseban oprez, dakle intenzivno danonoćno čuvanje.
11. Poslije organiziranja šumarske službe i zapošljavanja potrebnog broja šumarskih
inženjera, tehničara i čuvara šuma, potrebno je izraditi kvalitetne programe
gospodarenja i postupaka sa šumama te smišljene programe pošumljavanja, što
znači veliku sigurnost u zaštiti šuma od požara.
12. Privatne šume nužno je što hitnije uključiti u šumsko-gospodarska područja
te propisati i u njima provesti preventivne mjere zaštite od požara kao i sve ostale
mjere gospodarenja šumom.
66