DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 69     <-- 69 -->        PDF

13. U Šumarskom institutu Jastrebarsko potrebno je hitno osnovati znanstveni
centar s ciljem da razvija protupožarnu preventivu i proučava represivne mjere
zaštite šuma od požara radi primjene u praksi domaćih i stranih znanstvenih dostignuća
iz tog područja.
14. Kod provođenja represivnih mjera kod pojave šumskog požara neophodno
je uključiti šumarske stručnjake čije sudjelovanje je nužno u donošenju odluka
o poduzimanju mjera prilikom gašenja požara. U područjima s dobro organiziranom
šumarskom službom, akcijom gašenja šumskog požara rukovodi šumarski
inženjer (stručna podloga za taj posao).
15. U područjima velike opasnosti od pojave šumskog požara treba izgraditi
male hidroakumulacije što bi pružalo mogućnost brze intervencije.
16. Preventivne mjere zaštite od požara nužno je provoditi kako u šumskim
tako u poljoprivrednim površinama, u urbanim sredinama koje graniče sa šumom
(deponije smeća i dr.), u turizmu (nedovoljna pažnja turista u šumi, kampu i dr.),
u elektroprivredi (neispravni vodovi) i dr.
17. Uz dobro organiziranu zaštitu od nenamjerno izazvanih požara posebnu pažnju
treba obratiti namjernom izazivanju požara i u tom smislu organizirati preventivu.
18. Prijedlozi da se radi smanjenja opasnosti od požara odnosno radi čišćenja
šume uvede paša stoke sitnog zuba (pretežno se misli na kozu), predstavlja za šume
današnje strukture, veliku opasnost za njezin opstanak. U težnji postizanja trajne
ume listača (jedina prava stručna alternativa), veći dio šumskog fonda priobalnog
područja, nalazi se u razvojnom stadiju kada je paša u šumi vrlo štetna. Velike
štete nastaju od paše u opožarenim šumskim površinama pomlađenim od sjemena
izogrene stare borove kulture. Poslije požarenja u tim površinama stvaraju se
kraške kamenjare.
19. Radi cjelokupnog upoznavanja kompleksnosti problematike ovogodišnjih
šumskih požara u SR Hrvatskoj i predlaganja hitnih mjera, predlaže se imenovanje
stručne komisije koja treba obići glavna opožarena područja.
U Zagrebu. 25. 9. 1985.


ČLANOVI KOMISIJE:


Prof. dr Dušan Klepac, prof, dr Branimir Prpić, prof, dr Đuro Rauš, prof, dr
Slavko Matić, prof, dr Sime Meštrović, prof, dr Ankica Pranjić, prof, dr Ante
Krstinić. mr inž. Ante Tomašević.


PRENIJETO
PIROMANIJA NEMARNOSTI


Sunčani, posve ljetni dani ovogodišnjeg listopada zadržali su na Jadranu dosta
turista i zato još nisu zbrojeni svi posjetioci i nije gotova financijska bilanca
sezone. Ali strašna slika pustoši što su je ostavili požari već izlazi na vidjek). Ovih
je dana Operativna grupa za koordinaciju gašenja šumskih požara u Štabu civilne
zaštite Zajednice općina Split objavila svoje nalaze o požarima u dalmatinskom
kršu od 15. lipnja do 28. kolovoza. Nalaze koji se ne mogu čitati mirno, bez nelagode.