DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Sum. list CX (1986) 75


A FAGAZDASÄG ÖKONÖMIAI ALAPJAI


(Osnove ekonomike šumsko-drvne privrede)


UREDILI: Dr Keresztesi Belai i Dr Markus Läszlö
AUTORI: Abonyi Istvän-, Dr Bondor Antal, Dessewffy Imre, Haläsz
Aladär, Dr Illyes Benjamin, Dr Keresztesi Be!a, Dr Madas Andras, Dr
Markus Läszlo, Rakonczay Zoltän, Dr Sali Emil, Dr Szabö Käroly, Dr
Szäsz Tibor, Väradi Geza:!


Mezögazdasägi Kiadö — Budapest 1975, str. -239.


Knjiga je napisana prema privrednim 3. STANJE MAĐARSKOG SUMSKOprilikama
Mađarske oko 1975. kao udžbe--DRVNOG GOSPODARENJA (unutarnje i


n:k i priručnik.´1 vanjske povezanosti šumsko-drvnog privU
poglavljima 1—Iß. obrađeni su takoređivanja
Mađarske na osnovi pokazateđer
mjerenje i normiranje rida. organizalja
vrijednosti: učešće šumarstva u privcijski
i planski principi, sistemi reguliraredi
iznosi svega 3"/<>, ali zajedno s prinja
privređivanja i tehničkog razvitka u marnom drvnom industrijom predstavlja


privređivanju drvom. najveću privrednu granu (b´7"/n, danas


U Predgovoru autori navode da zna86%);
potreban joj je relativno mali uvoz,
nost o privređivanju drvom je grana znanajmanji
u šumarstvu). Proizvodi šumarnosti
opće privredne ekonomije. Ona se stva su neophodni i imaju određeni ka


rakter u narodnoj privredi zemlje. Tu ni


bavi djelovanjem objektivnih privrednih
su obuhvaćene općedruštvene (nemate


zakona u oblastima šumskog gospodarenja,


rijalne) vrijednosti šuma (za rekreaciju,


prerade drva i trgovine drvom. Ona ima


zaštitu prirode i dr.). Za šumarstvo Ma


vezu s mnogim granama znanosti, u pr


đarske nepovoljno je što se ono cijeni je


vom redu sa znanostima šumarstva.


dino po učešću u privredi, i to na te


Na tom temelju knjiga donosi pri


melju nedovoljno realnih podataka u na


kazivanje najvažnijih principa i tema u


turi i vrijednosti.


slijedećim poglavljima.


1. POVIJEST ŠUMARSKE EKONOMI4.
FUNKCIJE SUMA: proizvodnja, zaKE
U MAĐARSKOJ (Dietrich, Greiner. štita ljudskog okoliša, mjesto za oporavWagner,
Divald, Bedö, Kaän, Lessenyi). ljanje čovjeka; prema konzervativnom i
2. POTROŠNJA I PROIZVODNJA DRsocijalističkom
shvaćanju.
VNIH SORTIMENATA (DRVA) I ZlVA 5. RAČUNANJE VRIJEDNOSTI SUDRVNA
ZALIHA U SVIJETU (statistika MA: vrijednosti šuma, vrijednosti pojediod
god. 1969. i prognoza do god. 2000). nih funkcija šuma, diferencijalna zemljiš1)
Od godine 1975. dopisni, a od godine 1983, redovni član Mađarske akademije znanosti.
2) Studirao je na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu te diplomirao godine 1935. — kao Stevo Ruff (primjedba uredništva).
3) Autori koji su navedeni — svi su diplomirani inženjeri šumarstva (u Mađarskoj se
redovito takve titule ne navode).
4) Autor ovog prikaza — uz brojčane podatke iz prikazane knjige — pod »danas« ili
»sada« naveo je i vlastite podatke iz godine 1985.


75