DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 78     <-- 78 -->        PDF

na renta, cijena drva na panju, cijena koštanja
šumske sastojine; vrijednosti zemljišta
i šumskih sastojina po klasičnom
računanju; šumska kamatna stopa; računanje
šumskih šteta (odšteta); vrijednost
funkcija šuma za blagostanje (opće dobro)
— mišljenja i podaci Trompa, Ph.
Saint Marca, Van Miegroeta, Gala, Keresztesia.


C. ŠUMSKO-DRVNA PROIZVODNJA.
Njezine karakteristike. Srednja sječna starost
iznosi 50, sada 70 godina. Najniža je
kod bagrema (32 god.), a najviša kod bukve
(95 god.). Opisi drvnih zaliha, sjemenarstva,
rasadnika, po.šumljivanja, uzgajanja,
proreda, sječa.
7. KARAKTERISTIKE SUMA U MAĐARSKOJ:
šumovitost 16%, sada 18»/o;
površine šuma u raznim pokrajinama, drvne
zalihe u pojedinim dobnim razredima,
zrelost šuma za sječu.
8. PRERADA DRVA. U okviru šumskih
gospodarstava (grane, struktura ltd.).
Primarna drvna industrija (pilane, proizvodnja
furnira, šperploča, iverica, vlaknatica
ltd.; njihova mehanizacija i automatizacija).
Sekundarna drvna industrija
(industrija celuloze i papira, građevna
stolarija, industrija pokućstva, proizvodnja
ambalaže, sanduka i buradi; stanje u
Mađarskoj, njihov nedovoljan razvitak).
Princip zamjenjivanja drvnih proizvoda
četinjača i njegovo djelovanje na drvnu
industriju.
9. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE.
Najviši organi šumsko-drvnog gospodarenja
(Ministarstvo poljoprivrede, ostala ministarstva,
Zemaljski ured za planiranje,
Zemaljski uredi za upravu voda i zaštitu
prirode). Srednji organi šumsko-drvnog
privređivanja (državne šumske taksacije,
šumska nadzorništva; državna gospodarstva
sa šumarijama, šumarska poduzeća
za sporedne šumske proizvode, za šumsku
kemiju; drvnoindustrijska poduzeća; županijski
savjeti). Organizacijske jedinice
(šumarije, pogoni, tvornice, zemljišne zadruge).
10. PLANSKO UPRAVLJANJE SUMSKO-
DRVNOM PRIVREDOM: planske odredbe,
ciljevi gospodarenja, prognoze, dugoročni
i kratkoročni planovi.
11. SISTEMI REGULIRANJA PRIVREĐIVANJA.
Načela osnovnih reguliranja
centralnih vlasti. Sustav cijena, tipovi:
proizvodna cijena, cijene vanjske trgovine,
oblici potrošnih cijena. Cijene drva i
njihova razina: osnovna cijena, cijena koštanja,
cijena na panju. Sastav cijena (posebno
troškovi društvenog značaja) i njihova
struktura. Cijene u zemlji i u inozemstvu.
Fond za održavanje šuma. Sistem
šumske takse. Obračunavanje fonda u vezi
s pošumljivanjem. Sistem dotacija, posebno
državnih; odbici, porezi. Reguliranje
prometa drvnih šumskih proizvoda.
Unutrašnja i vanjska trgovina. Reguliranje
poduzetničkih dohodaka i plaća. Reguliranje
investicija i proizvodnih sredstava.
12. EFIKASNOST I FAKTORI EFIKASNOSTI:
rentabilnost, ekonomičnost,
pregled raznih mišljenja o efikasnosti,
mjerenje efikasnosti proizvodnje; problemi
i utjecajni faktori (formule, analize;
pokazatelji naturalni, vrijednosni i drugi).
Ekonomičnost na razini poduzeća i
na nivou zemaljskog gospodarenja.
13. OSNOVE PROIZVODNJE U ŠUMSKOM
GOSPODARSTVU (FONDOVI). Proizvodni
i prometni fond obrtnih sredstava
(formule za zahtjeve obrtnih sredstava).
Fond osnovnih sredstava (karakteristike
i struktura). Vrijednost reprodukcije.
Vrste investicija i mjerenje njihove efikasnosti
(državna, centralna; važne investicije
određuje vlada i osigurava kredit,
odnosno novčane izvore; ovamo spadaju
i grupni orijentacioni zajmovi u vezi
s općim kulturno-socijalnim razvitkom,
odnosno proširenjem industrijske grane;
posebno se svrstavaju poduzetnički krediti
kojima je cilj rekonstrukcija proizvodnih
uređaja, racionalizacija proizvodnje,
proširenje kapaciteta proizvodnje, odnosno
ostvarenje bolje strukture vlastite proizvodnje
prilagođujući je tržišnoj potra