DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 79     <-- 79 -->        PDF

žnji). U toku proučavanja aktualnosti, ekonomičnosti,
mogućnosti i realnosti investicija
— vrše se izračunavanja, na temelju
kojih rezultata se donose odluke.
Pri tome, među ostalim, služi se empirijskim
formulama i pokazateljima za određivanje
dužine vremena kreditiranja,
vraćanja, diskontirane sume prinosa, efektivne
dohodovne rate i veličine unutrašnje
kamatne stope. Obrtna sredstva i njihova
brzina obrtanja. Osnovni zahtjev i
osnovna efikasnost: relativni pokazatelj
razmjera između vrijednosti proizvodnih
sredstava i vrijednosti proizvodnje.


14. TEHNIČKI RAZVITAK U ŠUMSKO-
DRVNOM PRIVREĐIVANJU. Razvijanje
tehnike, tumačenje tehničkog
razvitka u šumskom gospodarenju (novosti
u radnim sredstvima, tehnologiji
i proizvodima). Bit i primjena inovacije
(razvitak u količini i kvaliteti).
Djelovanje privrednih regulatora na razvitak
(država kao centralna vlast izdaje
regulatorne propise i stvara razvojni
fond). Međusobno djelovanje tehničkog
razvitka i cijena, odnosno sistema cijena.
Financijski izvori fonda tehničkog razvitka
(prihodi od prodaja i amortizacija).
Uloga kredita u tehničkom razvitku; okoliš
razvojnog predmeta, tendencije, smjer
i svrha tehničkog razvitka. Tehnički razvitak
i dugoročno, perspektivno planiranje;
razvojne koncepcije bave se analizom
zadataka s određivanjem razdoblja,
ritma i neprekidnosti razvitka. Svrha tehničkog
razvitka u šumskom gospodarenju
i preradi drva ostvaruje se: U uzgajanju
šuma: veći obujam sadnje, smanjivanje
broja sadnica po hektaru, smanjivanje
broja uzgojnih sječa, jačanje
oplemenjivanja drveća, proširivanje sadnje
omotanih sadnica, jačanje kontrole
standardiziranih sadnica, povećanje mehanizacije,
produljenje sezonskih radova,
automatizacija pošumljivanja. U iskorišćivanju
šuma: povećanje efikasnosti živog
rada, uklanjanje teškog fizičkog rada,
polučivanje najveće vrijednosti iz
posječenog stabla, povećanje primjene deblovne
metode; vršenje razmjeravanja i
prerezivanja «a šumskom stovarištu. U
drvnoj industriji: piljenje sve tanjih trupaca,
zbog pomanjkanja potrebnog drva
u Evropi; povećanje proizvodnje vlaknatica
i iverica; podizanje tehničke razine.


15. GOSPODARENJE ŽIVIM RADOM,
NJEGOVO MJERENJE, ANALIZE. Karakteristike
rada u proizvodnji i specifičnosti
u šumarstvu: u šumarstvu osjeća
se manjak radnika; od ukupnog broja
radnika u šumsko-drvnoj privredi otpada
na šumarstvo 81%, sada 84°/o, na
drvnu industriju 10%, sada 7"/o, a na
odnosnu trgovinu 9%; u šumskom gospodarenju
ima stalnih radnika 66%, sada
72»/», a sezonskih 34a/i», sada 28% i to
ženskih stalnih 16´n/i>. a sezonskih 17%»;
rad je mehaniziran u rasadnicima oko
60%, pošumljivanjima i uzgajanju
28"/D, sada 50%, iskorišćivanju šuma 50°/»,
sada 98°/«. Među stalnim radnicima stručno
obrazovanih ima oko 40%; taj postotak
treba ubuduće povećati, osobito pri
radniku univerzalnom i pored strojeva.
Mjerenje radnih efekata i normiranje
rada (s usavršavanjem) vrši se stalno.
Postotak dodatnog vremena ustanovljuje
se po formuli p = (E/e — 1) 100, pri
čemu »E« označuje faktično utrošenu energiju,
»e« dozvoljenu energiju (obično
2,4 kalorije u minuti). Izmjera radnih
efekata, faktora rada, kronometrijsko snimanje.
Utvrđivanje tehničkih radnih normi.
(Postoje platne tarife, one zemaljske
te one za svaki djelokrug i vrstu
rada — s višom i nižom granicom. Za
primjenu služe upute i propisi. Putem
kolektivnih ugovora poduzeća ustanovljavaju
plaće za mjesec ili sat za pojedince.
U tom okviru osobna kategorija je
jednaka radnoj kategoriji.)
16. POTROŠNJA DRVA I FAKTORI
KOJI NA NJU UTJEČU. Između dva
svjetska rata od posječenog drva 15%
prerađivala je drvna industrija, oko god.
1975. već preko 50°/o a sada oko 72a/o.
Potrošnja drva u industriji i uopće ovi77