DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 80     <-- 80 -->        PDF

si o razvitku gospodarstva i šumovitosti.
U godinama 1925—1970. po osobi iznosila
je 0,82 m3, sada iznosi 0,94 m:>, od
čega troši industrija 0,254—0,577 m:>». dakle
potrošnja za ogrjev je opadala od
0,50 do 0,24 m´\ a danas iznosi 0,26 m:l
po osobi. Potrošnja najvažnijih drvnih
proizvoda za vrijeme dugoročnih planova:
crnogorične piljene robe od god. 1955. se
povisuje godišnje od 0,44 do 6,3% (danas
iznosi 0,118 m3 po osobi) a piljene
robe listača od 2,9 do 3,3°/o. Uvoz i izvoz
drva Mađarske u 000 m´-´: šumski
drvni sortimenti god. 1950. uvoz 1711. izvoz
3, god. 1970. uvoz 1767, izvoz 681,
a sada uvoz 4735, izvoz 1733; piljena roba
god. 1950. uvoz 1059, izvoz 3.2. god.
1970. uvoz 1537, izvoz 381,2, a sada uvoz
825, izvoz 165. Prognoza drvnih proizvoda
u budućnosti: temelji se na poznavanju
šumskih sastojina pojedine vrte
drveća, stupnja tehničkog razvitka primarne
i finalne prerade drva; moguće
proizvodnje piljene robe četinjača i listača
te furnira, drvnih ploča, papira i
kartona, ostalog; procjene potrošnje industrijskog
i tehničkog drva u godini
2000.


U Literaturi navedeni su upotrebljeni
izvori na mađarskom, engleskom, njemačkom,
čehoslovačkom, poljskom, ruskom
i hrvatskosrpskom jeziku (jedino
knjiga prof, dr Branko Kraljić. Ekonomski
elementi proizvodnje socijalističkog
šumarstva, Zagreb 1952).


Abonyi Ist vän,
Budapest


A FAGAZDASÄGI VALLATOK
ÖKONÖMIAI ÄLAPJAI
(Osnove ekonomike šumsko-drvnih
poduzeća)


Uredili: dr Keresztesi Bela i dr Markus
Läszlö
Autori: Abonyi Istvän, Benedek Attila, Dr
Bondor Antal, Fila Jözsef, Dr Gäl Jä


nos, Herneczki Istvän, Dr Illyes Benjamin,
Dr Kassai Jenö, Killiän Sändor.
Dr Kocsmar Ferenc, Dr Leskö Jänos.
Dr Markus Läszlö, Ott Jänos. Dr Pankotai
Gabor, Dr Sali Emil. Dr Speer
Norbert, Dr Szabö Jözef. Dr Szabö
Käroly, Dr Szäsz Tibor, Dr Urleich
Jözsef. Zeln´k Istvän


Mezögazdasägi Kiadö — Budapest 1976.
str. 1—223.


Knjiga je napisana kao udžbenik i
priručnik prema privrednim prilikama
Mađarske oko godine 1976.


U poglavljima 1—11. obuhvaćena je
za poduzeća: organizacija, rukovođenje
i upravljanje, trgovina drvom, novčano
gospodarenje i knjigovodstvo, operativna
istraživanja s matematskim suvremenim
metodama. Istaknuti su pritom i najvažniji
propisi, analize i iskustva s tog
velikog područja — suglasno s odnosnom
svjetskom literaturom (pa i knjigom
prof, dr Branka Kraljića iz god. 1952).


Na tom temelju knjiga prikazuje najvažnija
znanja i spoznaje u slijedećim poglavljima.


1. Opće karakteristike privređivanja
poduzeća. Grupe poduzeća za proizvodnju
sredstava i onih potrošnih roba; privredne
grane; prema upravljanju (ministarska
i savjetska), karakteru djelovanja
(proizvodna, prometna, uslužna), posebno
u privređivanju drvom: šumarsko-drvoprerađivačka,
šumarsko-lovna, šumarsko-
parkovna gospodarstva, drvnoindustrijska
poduzeća, poduzeća za skladištenje i
promet drva. Njihov djelokrug reguliraju
zakonski propisi. Vlasnik im je socijalistička
država. Djelovanje se ostvaruje
putem službenika, pri čemu se direktora
imenuje uz sudjelovanje odnosnog
ministarstva. Samostalnost organizacijskih
jedinica unutar poduzeća. Perspektivno
se vrši decentralizacija djelomičnih djelokruga
u sistemu državnih poduzeća.
2. Organi i upravljanje te rukovođenje
poduzeća. Mjesto poduzeća u narod