DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 81     <-- 81 -->        PDF

tlom gospodarstvu (zadaće poduzeća utvrđuje
vodstvo, uzimajući u obzir zahtjeve
države i tržišne prilike, država
ostvaruje javni interes putem kontrola
i uz pomoć sistema regulatora privređivanja
(porez, takse, odbici, fondovi itd.)).
Rukovodioci poduzeća organiziraju svoja
djelovanja putem sistema planiranja, organiziranja
rada, kontroliranja, komuniciranja.
Osnovni elementi upravljanja (sredstvo
je informacija). Važnost komunikacija.


3. Funkcije upravljanja-rukovođenja.
Uloga informacija koje trebaju pripraviti
donošenje odluka a djeluju i na izvršenje,
ako ispunjavaju kvalitativne i
kvantitativne uvjete. Sistem mreža, karakteristike
i uloga informacija: stanje
je bolje u preradi nego u šumarstvu.
Greške u privređivanju kasno se ustanovljuju,
veze s okolinom su nedovoljne.
Informacijski sistem drvne privrede u
zemlji: jedini izvor obavezna zemaljska
statistika. Taj se sistem razvija u zemlji
putem osnivanja banaka podataka za
razne teritorije, uz pomoć elektroničkih
računala. Neposredno informiranje. Planiranje:
privredni planovi; uređajni elaborati
su dio narodno-privrednog plana,
a služe šumarstvu i dugočnom razvijanju
prerade drva (sastavljanje i odobravanje,
izvršenje njihovih propisa, otvaranje šuma)
; centralni plan narodne privrede sastavlja
se zbrajanjem planova koje utvrđuju
poduzeća na temelju zemaljskih
koncepcija odnosnog ministarstva; faktori
se osiguravaju planom, na temelju
svestranih informacija; tehničko-privredno
planiranje kod primarne prerade drva
(utvrđivanje proizvodnog kapaciteta,
kapaciteta balvaništa. piljene robe; optimalnog
vremena održavanja stalnih osnovnih
sredstava; normativa drvne sirovine;
normativa energije i ljudskog rada).
Donošenja odluka u poduzećima: >decentralizira
se na neposredne rukovodioce,
koji su odgovorni za izvršenje (u
tu svrhu oni trebaju upoznati situaciju,
usporediti i analizirati činjenice, uvažiti
moguće varijante i izabrati optimalne).
Raspolaganje: rjeđe na temelju naloga,
češće na temelju uputa (pretpostavlja se
primanje, preduzimanje, pristanak uz uvažavanje
mišljenja i inicijative izvršioca).
Kontroliranje: na svakoj razini rukovođenja,
unutrašnje i vanjsko. Tehnička
i privredna analiza: odnosi se na
uspješnost privređivanja s obzirom na
uzroke i posljedice, suradnju između organa,
organizacijskih jedinica; svrha analize
i načini analize (matematske metode
upoređivanja. funkcije proizvodnje,
grafičko prikazivanje); prikupljanje i
prerada podataka, procjenjivanje podataka
i zaključaka; načini analize u šumarstvu;
sistem tipova organizacijskih
jedinica u šumarstvu, s obzirom na način
gospodarenja, djelokruge i razne u


vjete.


4. Ekonomija uzgajanja: proizvodnja
sadnica (cijena koštanja i prodajne cijene),
pošumljivanje (obnova, nova pošumljivanja.
analize troškova za krčenje
panjeva, pripremu zemljišta, sijanje i sađenje,
njegu pošumljenih površina), uzgajanje
šuma (tu su nužni po obujmu
najveći radovi, ekonomičnost ispravno
se cijeni u doba sječne zrelosti), šumsko-
zaštitni pojasevi (protiv erozije uz 15—40
m-*5 godišnjeg drvnog prirasta po hektaru
i kratku ophodnju ekonomičnost je osigurana).
5. Ekonomija iskorišćivanja šuma i
prerade drva. Iskorišćivanje šuma:
a) Glavni proizvodi: Malovrijednih vrsta
dma danas čak 18,4%. a četinjača samo
15,2 % i to slabije kvalitete; još je
lošija slika u sadašnjem godišnjem iskorišćivanju
(cer 19%, četinjača 10.6D/0).
Postotak industrijskog drva oko god. 1970.
iznosi je 52%, danas 58%; na trupce otpada
oko trećina tehničkog drva; na iznošenje
od sječne drvne mase otpada
9,5% na daljinu 10—15 m, 41,5%
na daljinu 60—150 m, 42,9% na daljinu
160—400 m i 6,1% na još veću daljinu;
na daljnji transport drva od sječne drvne
mase otpada 45,7% na 1—10 km,
39,4%) na 11—20 km i 6.1% na veće da


79