DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 10     <-- 10 -->        PDF

19. studenoga 1860, u prisutnosti savjetnika Mojsija Baltića, otvoreno je
Gospodarsko-šumarsko učilište, prvo šumarsko učilište na slavenskom jugu.
U nj su se mogli upisati kandidati koji su imali 1? godina, svjedod/.bu o poštenom
i ćudorednom vladanju i odobrenje roditelja, te završena tri razreda
realke. Kasnije se uvjeti za primanje sve više pooštravaju.
Šumarski odjel Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima odgojio
je velik broj vrsnih stručnjaka šumarstva i udarnio temelje Šumarskoj stručnoj
i znanstvenoj misli i knjizi. Zahtjevi koji su preda nj postavljeni rasli
su usporedo s napretkom šumarstva. Stručna sprema onih koji su takav
učinak željeli postići morala se kontinuirano širiti i produbljivati.


Nakon 39 godina Šumarski se odjel ukida. Nastava šumarstva unapređuje
se otvaranjem Šumarske akademije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu. Time se ostvaruje mogućnost visokoškolskog obrazovanja
šumara, koje se traži i Zakonom o uređenju šumskotehničke službe od 1894.
godine. Prema tom Zakonu za mjesta viša od 10. činovničkog razreda zahtijeva
se akademsko obrazovanje.


O pitanju gdje i kako da se uredi ustanova koja će obrazovati stručnjake
s visokoškolskim obrazovanjem, odnosno da li u Zagrebu ili u Križevcima,
bilo je dosta polemike. Na kraju je prevladalo mišljenje onih koji |su
smatrali da profesori visoke škole trebaju biti u trajnom kontaktu sa znanstvenicima
prirodoslovnih, matematičkih, fizičkih, pravnih i socijalnih znanosti,
i da slušači, uz stručno znanje, trebaju steći i određeni stupanj opće
kulture i tako postati visokoobrazovani ljudi sposobni za rješavanje složenih
i raznovrsnih zadataka u šumarstvu. U sklopu Sveučilišta u Zagrebu takva
se nastava, osim ostalog, mogla koristiti bibliotekom, botaničkim vrtom, laboratorijem,
zbirkama i menzom. Neprihvaćanje takve visokoškolske nastave
od strane ugarske vlade slomljeno je zahvaljujući upornosti banskog savjetnika
dr Ive Mallina i prof. Franje Kesterčaneka.


20. listopada 1898. Šumarska akademija pri Filozofskom fakultetu svečano
je otvorena u domu kojeg je podiglo Hrvatsko-slavonsko šumarskodruštvo
za potrebe osnivanja šumarske nastave u Zagrebu. Dekan Filozofskog
fakulteta bio je ujedno i dekan Šumarske akademije. Po želji vlade u Budimpešti
studij je trajao tri godine i bio je sličan onom na Šumarskoj akademiji
u Šćavnici. Već 1900. godine mijenja se nastavni program, a 1908. godine
nastava se produžuje na četiri godine. Stručne šumarske discipline predavali
su stalni profesori Šumarske akademije, a pripremne predmete, kao botanika,
matematika, nacrtna geometrija, geologija, meteorologija, klimatologija
i dr., predavali su profesori i docenti sa Sveučilišta. Šumarska akademija
imala je zbor nastavnika čiji je prvi pročelnik bio prof. Franjo Ke;>
terčanek.
Akademiju, koja je bila prislonjena uz Filozofski fakultet, zvali su »trajan
provizorij«. Taj provizorij trajao je dvadeset godina. Ipak, na Akademiji
je otvoren i dvogodišnji geodetski tečaj, koji 1918/19. prelazi na Visoku
tehničku školu u Zagrebu. Tako Šumarsku akademiju možemo smatrali pretečom
visokoškolske tehničke naobrazbe u Zagrebu.


96