DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Odmah poslije oslobođenja otvaraju se i srednje škole za izobrazbu tehničara
šumarstva i drvne industrije: Šumarska škola za krš u Splitu, Srednja
šumarska škola u Plaškom, koja kasnije seli u Karlovac, Srednja tehnička
škola drvne struke u Virovitici i Drvnoprerađivačka tehnička škola u
Zagrebu.


Šumarstvo i drvna industrija zauzimaju sve važnije mjesto u privredli
naše zemlje, posebno zbog izvoza šumskih i drvnoindustrijskih proizvoda.
Izvršavanje postavljenih zadataka zahtijeva visokokvalificirane stručnjake
i institucije koje će pomoći u daljnjem razvoju šumarstva i drvne industrije.


1945. godine osnovan je Institut za šumarska i lovna istraživanja NR
Hrvatske u Zagrebu sa zadatkom da radi na unapređivanju šumske privrede,
uzgajanju i zaštiti šuma, ekonomici i lovstvu. Taj institut ima svoje stanice
u Rijeci i Vinkovcima.


1947. godine osniva se Institut za pošumljavanje i melioraciju krša u
Splitu sa zadatkom da znanstveno istražuje uvjete pod kojima se ogoljele
i devastirane površine krša mogu pokriti šumskom vegetacijom i da istražuje
i proučava sve načine šumskih melioracija na području krša.


1950. godine osniva se Institut za eksperimentalno šumarstvo JAZU, koji
preuzima veći dio djelatnosti Instituta za pošumljavanje i melioracijiu
krša.


1959. godine osniva se Zavod za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci.
1960. osniva se Jugoslavenski institut za četinjače u Jastrebarskom sa
zadatkom da znanstveno istražuje uzgoj, selekciju i oplemenjivanje četinjača.
1974. spojili su se Institut za šumarska istraživanja, Zavod za kontrolu
šumskog sjemena i Jugoslovenski institut za četinjače u Šumarski institut
sa sjedištem u Jastrebarskom.
Za potrebe drvne industrije osnovan je 1949. godine Institut za drvnoindustrijska
istraživanja u Zagrebu sa zadatkom na vrši tehnička ispitivanja,
proučava primjenu i upotrebu novih strojeva, usavršava mehaničku preradu
drva i vrši istraživanja na sektoru praktične primjene kemijske tehnologije.


Razvoj poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije utjecao je na razvoj
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, kako u oblasti obrazovanja, tako i u
oblasti znanosti. Za daljnje unapređenje nastavnog i znanstvenog rada sve
se više osjećala potreba osamostaljivanja Poljoprivrednog i Šumarskog odjela
u samostalne fakultete. Zakonom o osnivanju Poljoprivrednog i Šumarskog
fakulteta oba tadašnja odjela postaju samostalni fakulteti. Tako je prije
25 godina — 1. siječnja 1960. godine — počeo funkcionirati samostalni Šumarski
fakultet. Bilo je to u stotoj godini šumarske nastave u Hrvatskoj.
Prvi dekan samostalnog Fakulteta bio je prof, dr Dušan Klepac, a prvi
predsjednik fakultetskog savjeta inž. Franjo Knebl. Prvi fakultetski savjet
činili su predstavnici struke izvan Fakulteta i predstavnici Fakulteta.


Članovi prvog savjeta bili su:
a) izvan fakulteta: Stevo Radanović, inž. Drago Kirasić, inž. Stanko Tomaševski,
inž. Ivo Pothorski, inž. Josip Peternel i inž. Malija Butković,


98