DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 13     <-- 13 -->        PDF

b) s Fakulteta: prof. dr. Dušan Klepac, prof. dr. Zvonimir Špoljarić,
prof. dr. Milan Anić, prof. dr. Milan Android, prof. dr. Juraj Krpan, prof. dr.
Ivo Horvat i prof. dr. Nikola Neidhardt.


Od tada pa do danas Fakultet je rastao i razvijao se povezujući se sve više
sa svojom operativom.


Teško je u kratkom pregledu prikazati sve značajne događaje iz života
Fakulteta u tom razdoblju. Spomenimo ipak neke od njih na koje nailazimo
u kronici o radu Fakulteta.


U školskoj godini 1959/60. na Fakultetu je radilo 7 redovnih profesora,
6 izvanredovnih profesora, 5 docenata, 18 asistenata, 1 znanstveni suradnik,
2 viša znanstvena suradnika i 23 honorarna nastavnika. Nastava je organizirana
na dva odsjeka: Šumskogospodarskom i Drvnoindustrijskom. Organizacijske
jedinice odsjeka bili su zavodi. Te godine bilo je na Fakultetu upisano
555 studenata, od čega 96°/o muških. Izvanredni studij započinje u školskoj
godini 1960 61. Za taj studij prijavilo se 65 studenata na oba odsjeka.
Iduće školske godine bilo je svega 10 novoupisanih studenata na izvanredni
studij. Broj studenata na izvanrednom studiju smanjivao se zbog velikih
teškoća u svladavanju terenske nastave i vježbi. Iako su organizatori seminari
(blok-nastava) iz pojedinih predmeta, samo nekoliko studenata uspjelo
je završiti studij na taj način. Neki su od njih prešli na redoviti studij i tako
diplomirali.


Studij na III stupnju započeo je u školskoj godini 1961 62. Vijeće i Savjet
Fakulteta razmotrili su potrebe za kadrovima s najvišim obrazovanjum
i donijeli odluku da se raspiše natječaj za ova znanstveno-nastavna područja:


— melioracija krša,
— očetinjavanje,
— plantažiranje,
— ozelenjavanje i parkiranje,
— suvremene metode uređivanja šuma,
— zaštita šuma,
— uređivanje bujica i konzerviranje tla,
— šumarska ekonomika,
— pilanska prerada drva,
— proizvodnja furnira i šperovanog drva,
— kemijska prerada drva,
— mehanizacija i automatizacija u drvnoj industriji,
— ekonomika i organizacija.
Na natječaj se nije prijavio nijedan kandidat. No iste godine, nešto kasnije,
na osnovi predstavki Zavoda za kulturu četinjača u Jastrebarskom i
Instituta za drvnoindustrijska istraživanja iz Zagreba, upisano je 6 kandidata
na 6 područja. Iduće godine upisuje se samo 1 kandidat, a školske godine
1963/64. 23 kandidata.


9´)