DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Tih godina organizacija Saveza studenata vrlo je aktivna. Tako je npr.
u 1961 62. održano 26 sastanaka na kojima se raspravljalo o 10 tema i na
kojima je bilo ukupno 1177 studenata, od čega 207 diskutanata. Studenti
sudjeluju u radu organa upravljanja, imaju razvijen kulturno-prosvjetni rad
u okvirima sekcije za kazališnu umjetnost i sekcije za likovnu umjetnost.


U sportu postižu na Sveučilištu značajne uspjehe. Niz godina uzastopce
nogometna momčad osvaja prvo mjesto. 1962. odbojkaši i stolnotenisači osvajaju
kup Rektorata Sveučilišta. Zapaženi se rezultati postižu i u rukometu,
košarci, plivanju, šahu i streljaštvu.


U razdoblju od 1960. do 1964. dolazi na Fakultet 12 novih asistenata i
stručnih suradnika.


Statutom Fakulteta od 1. srpnja 1967. osnovane su radne jedinice za
znanstveni rad:


Zavod za istraživanja u šumarstvu i


Zavod za istraživanja u drvnoj industriji.


Zavodi imaju predstojnika, tajnika, izvršni odbor i znanstveni kolektiv. Prvi
predstojnik i tajnik Zavoda za istraživanja u šumarstvu bili su prof. dr. Milan
Androić i prof. dr. Branimir Prpić, a prvi predstojnik i tajnik Zavoda
za istraživanja u drvnoj industriji bili su prof. dr. Juraj Krpan i prof. dr.
Božidar Petrić.


Sredstva za obavljanje znanstvenoistraživačkog rada dobivala su se
na osnovi sklopljenih ugovora s naručiocima radova, posredstvom Poslovnog
udruženja šumskoprivrednih organizacija, Poslovnog udruženja proizvođača
drvne industrije te od Republičkog i Saveznog fonda za naučni rad.


U školskoj godini 1973 74. organizirana je redovita nastava za stjecanje
više stručne spreme pod nazivom Posebna nastava I stupnja iz proizvodnje
namještaja. Upis u prvu godinu studija bio je slobodan, a upisalo se 40 do
50 studenata.


1976. godine dogovoren je na području SR Hrvatske jedinstveni petogodišnji
program znanstvenoistraživačkog rada na području šumarstva i
prerade drva, u koji su uključene sve znanstvene i stručne institucije, kao
i organizacije materijalne proizvodnje šumarstva i prerade drva. Program
koji su zajednički koncipirali Fakultet, instituti i udruženi rad ostvarivao se


preko znanstvenih projekata, potprojekata i zadataka.
Fakulteta koordinatori su istraživanja u 11 projekata38 zadataka.
Znanstveni radnici
i bili su nosioci vi
Program je sadržavao ove projekte:
— Proučavanje struke i funkcioniranje
šumskih ekosustava SRH
— Zaštita šuma
— Vegetacijska karta Jugoslavije
— Pedološko i vegetacijsko karti ranje
— Mehanizacija radova u šumarstvu
(6 zadataka)»
(5 zadataka),
(1 zadatak),
(1 zadatak),
(6 zadataka),