DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 15     <-- 15 -->        PDF


Istraživanje ekonomike i organizacije u šumarstvu (2 zadatka),

Istraživanja na području znanosti o drvu (3 zadatka),

Istraživanje tehnologije masivnog drva (4 zadatka),

Istraživanje na području tehnologije
turnira i ploča (5 zadataka),
— Istraživanje na području tehnologije namještaja (6 zadataka),
i — Istraživanje tehnologije proizvoda za građevinarstvo.
Taj program financirao je SIZ IV za znanstveni rad i Zajednica Šumarstva,
prerade drva, prometa drvnim proizvodima i papirom SRH, a neke zadatke
neposredno OUR-i šumarstva i drvne industrije. Takav jedinstveni
program bio je od velike važnosti, posebno za racionalno korištenje kadrovskog
potencijala, opreme i sredstava.


Nastavni se plan i program II i III stupnja od 1960. stalno poboljšavao,
unošene su inovacije da se postigne potrebna razina znanja u slušača II i
III stupnja. Te promjene vršene su uz neposredne i posredne kontakte s
operativom. Veliko značenje za razvoj nastave, nastavnih programa i tiskanje
skripata i udžbenika za visoko i srednje obrazovanje u području šumarstva
i prerade drva imale su aktivnosti SlZ-a za odgoj i obrazovanje u šumarstvu
i preradi drva SRH.


Do 1977. godine vršene su u dodiplomskoj nastavi manje promjene, a
te godine stupa na snagu novi nastavni program na oba odjela, kojim je
značajno modernizirana nastave. Taj je program, uz neznatna poboljšanja,
i danas na snazi.


Prava slika razvoja Fakulteta može se dobiti usporedbom nastavnih planova
1960. i 1985. godine, upisanih studenata, nastavnog osoblja, znanstveno-
nastavnih jedinica, nastavno-pokusnih šumskih objekata, terenske nastave,
organizacije i rezultata znanstvenog rada, međunarodne suradnje i dr.
Od tada je na fakultetu osnovano 8 znanstveno-nastavnih jedinica,
i 5 zajedničkih jedinica obaju odjela. Razvio se postdiplomski studij
za znanstveno usavršavanje i razvija se studij za specijalizaciju.
Za obavljanje terenske nastave i znanstvenih istraživanja Fakultetu
su dodijeljena tri nova nastavnopokusna šumska objekta. Tako se teoretska
nastava nadopunjava praktičnom terenskom nastavom na pet nastavnopokusnih
šumskih objekata. To su Zagreb, Zalesina, Lipovljani, SI. Požega i
Rab. Ti objekti predstavljaju gotovo sve tipove šuma i zauzimaju ukupnu
površinu od 3483 ha. Na objektima se, osim nastave, vrše i znanstvena istraživanja.
Terenska nastava izvodi se i u mnogim pogonima drvne industrije
i šumarskim radnim organizacijama.


Primjena računala u znanstvenoistraživačkim i stručnim radovima Fakulteta
započinje nakon 1965. godine. Od tada do danas učinjen je velik korak
naprijed u tom području.


Znanstvenoistraživački rad na području šumarstva i prerade drva organizirao
se i intenzivirao na jedinstvenim programima za SRH. Značajnu
ulogu u tome odigralo je Opće udruženje šumarstva i prerade drva, a zatim
Poslovna zajednica EXPORT—DRVO, u koju je Fakultet učlanjen.


Razvila se intenzivna međunarodna suradnja u međunarodnim organizacijama
IUFRO, FAO, SEV, ECE, ILO i drugima, zatim u okviru međuunir


101