DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 17     <-- 17 -->        PDF

verzitetskc suradnje našeg Sveučilišta s drugim sveučilištima i preko
biletaralnih ugovora s fakultetima i institutima u inozemstvu.
Naš Fakultet i nastavnopokusne objekte posjećuju svake godine mnogobrojne
ekskurzije i pojedinci iz inozemstva. Svake godine na Fakultetu se organizira
stručno usavršavanje znanstvenih radnika i studenata iz inozemstva.


Razvoj Fakulteta popraćen je jugoslavenskim i međunarodnim priznanjima
znanstveno-nastavnim radnicima Fakulteta. U razdoblju od 1960. godine
do danas prof. dr. M. Anić i prof. dr. M. Vidaković izabrani su za redovite
članove JAZU, prvi 1968, a drugi 1981. Prof. Vidakoviću dodijeljen je
počasni doktorat Sveučilišta u Sopronu. Prof. dr. D. Klepac izabran je 1977.
za izvanrednog člana JAZU. Prof. Klepac izabran je za počasnog člana osnivača
Meksičke akademije šumarskih znanosti i dopisnog člana Talijanske
akademije šumarskih znanosti. Fakultetu i njegovim članovima dodijeljena
su i mnoga druga priznanja.


Od osnivanja Poljoprivredno-šumarskog fakulteta do danas studij šumarstva
i drvne tehnologije završio je 3051 diplomirani inženjer i 125 (inženjera
za proizvodnju namještaja. Promovirana su 123 magistra znanosti i
75 doktora znanosti.


Na Fakultetu je sada upisano 1200 studenata.


Broj diplomiranih, što se vidi na slici 1, mijenjao se u svakom razdoblju
razvoja Fakulteta. Najveći broj studenata diplomiralo je u razdoblju samostalnog
Fakulteta.


Na slici 2. vidi se odnos diplomiranih inženjera šumarstva i drvne industrije.
U posljednjih 7 godina diplomiranih inženjera drvne industrije bilo je
manje nego diplomiranih inženjera šumarstva i manje nego u prethodnom
razdoblju.


Danas je na Fakultetu u stalnom radnom odnosu:


14 redovnih profesora,


12 izvanrednih profesora,


3 docenta,
22 asistenta,
14 predavača i viših predavača,


2 profesora i predavača viših škola,
18 suradnika u nastavi,
99 administrativnih, stručnih i pomoćnih radnika, ukupno 184 osobe.
U dopunskom radu zaposleno je 12 predavača.


Pregled broja nastavnog osoblja u razdoblju 1959. do 1984. godine


Nastavnici u stalnom radnom odnosu
Nastavnici


Školska godinaProfesori,
docenti,
jiredavači
Asistenti
u dopunskom
radu
1959/60.
1965/66.
1970/71.
18
26
26
18
30
27
29
19
17
1974/75.
1979/80.
1983/84.
32
41
45
26
20
23
9
10
13