DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Iz pregleda broja nastavnog osoblja od 1959. do 1984. godine vidi se da
se u tom razdoblju broj nastavnika u zvanju profesor, docent i predavač
povećao za dva i po puta, što je velik korak naprijed. Broj asistenata u lom
razdoblju najprije povećavao i 1965. dosegao broj 30; sada asistenata ima
23, dakle neznatno više nego 1959. Broj je nastavnika u dopunskom radu
smanjen.


Fakultet je vrlo aktivan u publicističkoj djelatnosti. Sada se izdaje
Glasnik za šumske pokuse, Mehanizacija u šumarstvu, Bilten Zavoda za istraživanja
u drvnoj industriji, Fakultet aktivno sudjeluje u izdavanju časppisa
»Šumarski list« i »Drvna industrija«. Tiskaju se stručne i znanstvene
knjige, izdaju se zbornici radova istraživanja za svako petogodišnje razdoblje
i distribuiraju korisnicima rezultata istraživanja. Transfer rezultata znanstvenoistraživačkog
rada omogućuje se i brojnim savjetovanjima. Podaci o
objavljenim radovima u području šumarstva i prerade drva mogu se naći u
bibliografijama. A. Kauders u okviru Šumarske sekcije DIT-a Hrvatske izradio
je 1947. i 1958. Šumarsku bibliografiju 1846—1946. i Šumarsku bibliografiju
1946—1955. Godine 1876. izlazi »Povijest šumarstva Hrvatske 1846—
1976. na stranicama »Šumarskog lista«.


Šumarski fakultet izdao je:


— Bibliografiju znanstvenih i stručnih radova nastavnika i suradnika Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1960—1969;
— Bibliografiju radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1976—1980;

Bibliografiju radova istraživača Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji
Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1976—1980.
Znanstveni radnici Fakulteta i instituta aktivno su sudjelovali u pivom
izdanju Šumarske enciklopedije. Isto su tako aktivni u prilozima za drugu
izdanje te Enciklopedije, čija su dva toma već izašla iz liska.


To je sažeti prikaz 125 godina razvoja i rada šumarske nastave i šumarske
znanosti u Hrvatskoj. Mnogo je bilo uloženih napora u tom progresivnom
razvoju. Mnogi od njih urodili su rezultatima koji su bili i bit če temelj
šumarske nastave, šumarske znanosti, razvoja šumarstva i prerade drva. Oni
će omogućiti da šumarstvo i prerada drva zadovolje potrebe društva za
šumskim i drvnim proizvodima, kao i za općim koristima od šuma.


Ta 125-godišnja tradicija i postignuti uspjesi obavezuju nas da ostvarimo
svoju povijesnu ulogu, da svemu što su učinili naši prethodnici dodamo
i mi svoj doprinos i da naSa struka — šumarstvo i prerada drva — raste
i razvija se na dobrobit sadašnjih i budućih generacija.