DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Autori knjige navode da obradive popovršine
u Jugoslaviji ima:


9 puta više nego u Belgiji;


5,5 puta više nego u Holandiji;


4,5 tputa više nego u Danskoj.


Istovremeno navode da na 1 ha površine
ima:


u nas 0,55 uvjetnih goveda;


u Belgiji 3,29 uvjetnih goveda;


u Holandiji 3,27 uvjetnih goveda;


u Danskoj 2,32 uvjetnih goveda.


Iz toga proizlazi da Belgija na 9 puta
manjoj površini proizvodi istu količinu
mlijeka kao i Jugoslavija;


Holandija na 5,5 puta manjoj površini
proizvodi skoro 3 puta više mlijeka
nego Jugoslavija, dok Danska na 4,5 puta
manjoj površini proizvodi 28°/« više
mlijeka nego naša zemlja. A to je zato
što je na pr. 1979. godine bilo krava:


u Jugoslaviji 3,134.000;
u Belgiji 1,000.000;
u Holandiji 2,200.000;
u Danskoj 1.232.000.


U nas se brojno stanje krava, prema
navodima autora, za 20 godina neznatno
povećalo tako da je 2,495.000 u 1959. godini
taj broj porastao na 3,134.000 u 1979.
godini ili za samo 25,6<7o odnosno po godišnjoj
istopi od oko 1.3%. Ali se zato
broj ovaca smanjio od 11,249.000 u 1959.
godini na 7,339.000 u 1979. godini ili za
34,7"/» ili po godišnjoj stopi od oko 1,7%.
Smanjio se i broj konja od 1,274.000 u
1959. godini na 701.000 u 1979 godini ili
za okruglo 45*/oi po godišnjoj stopi od oko
2,25%. Ali se zato broj peradi povećao
od 27,721.000 u 1959. godini na 61,513.000
u 1979. godini ili 2,2 puta.


Autori knjige navode da su naše krave
»veliki, a neiskorišteni kapacitet«, jer
daju 1.500 — 1.800 lit. mlijeka zbog nedostatne
ishrane, a mogle bi dati 3.000 —


4.000 litre, kao na primjer u Danskoj
4.712 litara god. (stanje 1970.) ili krava
Stjepana i Branka Pavlaka koja je 1952.
godine dala 7.142 litre mlijeka (simentalka).
146


Inače, u prosjeku, a prema najnovijim
podacima autora, prosječna proizvodnost
ili muznost krava je:


u Jugoslaviji 1.632 lit/god.;


u Belgiji 3.909 lit./god.;


u Holandiji 5.320 lit./god.;


u Danskoj 5.164 lit./god.


Navode podatak da čak i Albanija ima


1.737 lit. mlijeka po 1 kravi godišnje, a
da Holandija ima godišnji prihod od izvoza
mlijeka blizu 3 milijarde dolara.
U knjizi se navode i usporedni podaci
o proizvodnji i potrošnji mesa u našoj
zemlji i nekim drugim zemljama.
Tom prilikom konstatiraju da je u nas
izgrađena prevelika mesna industrija, odnosno
da imamo 24 takve tvornice koje
rade (stanje 1979. godine) kapacitetom od
18%> do 23il/ii. Otuda nam je, pored ostalog,
skupo i sve skuplje meso. a ta je
industrija u većem i sve većem deficitu.


U knjizi se nadalje nalaze brojni podaci
o proizvodnji i potrošnji povrtlarskih
kultura u Jugoslaviji, kao i prijedlozi
kako da se i ta problematika riješi.


Autori knjige nesumnjivo zagovaraju
znatne investicije u cilju stabilizacije poljoprivredne
proizvodnje u Jugoslaviji.
Oni predlažu da te investicije budu 1.414
milijardi dinara, od čega 802 milijarde
u vodoprivredu, odnosno za sprečavanje
poplava ii navodnjavanje, zatim u tvornice
mineralnih gnojiva, nadalje u šumsku
zaštitu tala od erozije u ravnicama
i u području krša i turizma. Autori dalje
predlažu da se 612 milijardi dinara investira
u komasaciju i arondaoiju zemljišta,
u podizanje voćnjaka i vinograda,
te komercijalnih povrtaijaka prvenstveno
za izvoz i domaću potrošnju. Još predlažu
i adaptaciju 24 suvišne tvornice mesne
industrije u nužne tvornice konzervi
voća i povrća, koje nam nedostaju.


Treba posebno istaći dosljedno insistiranje
autora knjige na reprocjelinama
u poljoprivredi bez kojih, kao 1 u šumarstvu
ii u još nekim drugim granama,
nema potpune stabilizacije u poljopri