DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Sa 90 slika, vrlo efektnim grafikonima
i skicama na 59 stranica, na vrlo razumljiv
način prikazan je šumski ekosistem
i odnosi unutar njega. Prikazana je ovisnost
i povezanost svakog elementa u tom
lancu, te što se događa kad se naruši bilo
koji dio tog vrlo osjetljivog sistema.


Peto poglavlje — Sposobnost opstanka
vrste (Spoločnost´obrov)


U ovom poglavlju autor je obradio kakvu
ulogu ima drveće kao dio lanca u
šumskom ekosistemu. Drveće zauzima najveći
prostor na tlu sa svojim stablima i u
zraku sa svojdm krošnjama, također u tlu
zauzima veliki prostor sa svojim korijenjem.
Autor je obradio detaljno, što znači,
korijenov sistem za samo stablo i šire,
kakvog je oblika, kako se adaptira korijenov
sistem na otežane uvjete života,
itd. Obradio je oblike krošanja, izbojke,
pupove, listove, cvijetove i plodove, te
visine i debljine pojedinih glavnih vrsta
te kako sve to utječe na pojedine vrste
u borbi za opstanak. Autor je obradio sve
najvažnije oblike razmnožavanja putem
sjemena i vegetativnim putem. Sve to je
pr-´kazano na 58 stranica na 79 fotografija
i skica.


Šesto poglavlje — Pratioci stabala
(Spolupütnici stromov)


Sa 74 fotografije, crteža i skica na 58
stranica autor je prikazao ostale članove
šumskog ekosistema kao pratioce stabala:
viruse, bakterije, mahovine, lišaje, gljive,
preslice, paprati, širokolisne biljke, uskolisne
trave, parazitsko i poluparazitsko
bilje, epifete itd. Prikazao je njihovu ovisnost
o drveću i obratno te karakteristične
primjerke koja određuju pojedinu fito-
zajednieu. Prikazao je također što se
dešava sa šumskim ekosistemom kada prirodni
kalamiteti a kada ljudski faktor
ukloni pojedinog pratioca. Sve to je pri


kazao s obzirom na tri navedena pravca
u prvom poglavlju.


Sedmo poglavlje — Pokretni stanovnici
šume (Pohyblivi obyvatelia lesa)


»Suma je jedan najveći zoološki vrt
na Svijetu, u njemu ima toliko vrsta koje
poznajemo ali ih svakodnevno i nove
otkrivamo«. To je istina, jer kada uđemo
u šumu na prvi pogled čini se da nema
ništa, ali kada se bolje zagledamo na
tlu, na stablima, na lišću, u tlu, u trulim
panjevima itd. vidimo da sve vrvi od života,
boja, oblika i veličina. To bogatstvo
autor je prikazao na 98 fotografija,
skica i crteža na fiO stranica, što je na
prvi pogled malo ali odabrao je najkarakterističndje
primjerke.


Osmo poglavlje — Koraci obnove (Stale
sa obnovujuci zdroj)


Čovjek od davnine eksploatira šumu.
a tek nedavno je postao svjestan šta mu
ona znači. U tom saznanju počeo je provoditi
razne silvikulturne radove i obnavljati
šumski fond. Autor je na 58 stranica
sa 78 fotografija, skica i crteža obradio
problematiku taksacdje, prirodne i
umjetne obnove šuma, iskorišćivanje šuma
i melioracije degradiranih šuma. Također
je obradio problematiku turizma,
lova te zaštite prirode u okviru nacionalnih
parkova, parkova prirode i rezervate
prirode.


Knjiga, opsega 500 stranica, na kraju
završava sa kazalom latinskih imena vrsta
flore i faune te kazalom na slovačkom
na 20 listova.


Ovaj leksikon doživio je u vrlo kratkom
vremenu i njemačko izdanje — Das
grosse Bilderlexikon des Waldes.


Nikola Lukić