DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 63     <-- 63 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA


Žestika (tatarski javor, acer tataricum).


»Oesterreichische Forst-Zaitung« donosi u
svom 129. broju od 19. lipnja o. g. članak
pod naslovom »Ein neuer merkwürdiger
Parasit des tatarischen Ahorns«. Pisac članka
je g. F. Thümen, zaslužna osoba gledom
na parazite i pathologiju bilja.


Govoreći najprije o samom tatarskom
javoru, koji se zove još i ruski i crveni
javor, veli pisac da je to specifično drvo
iztočne Europe, koje se i u nekih dielovih
naše monarkije »vrlo često« nalazi,
tako u Galiciji, Bukovini, u cieloj Ugarskoj,
Erdelju, Hrvatskoj, vojnoj Krajini i
Slavoniji. Nadalje veli da je taj javor kako
Kitaibel spominje u Slavoniji najčešće
drvo. (In letztgenanntem Lande (Slavonija)
sol sogar, wie Kitaibel angebit.
dieser Ahorn der »häufigste Baum« sein)«,
Dalje govori pisac kako to drvo u iztočnoj
poli države u velikoj množini raste i
čitave šume stvara i t.d.


Mi neznatno da li ima u iztočnom dielu
naše monarkije čitavih šuma toga javora,
alii znamo, da nije u Hrvatskoj tako često,
niti je u Slavoniji najobičnije drvo.
Šta više, mi možemo reći, da je u Hrvatskoj
žestika vrlo riedko drvo, a iz izkustva
možemo uztvrditi da ga u podžupaniji
krapinskoj, zlatarskoj, varaždinskoj
i zagrebačkog nigdje neima, a isto ga tako
neima nigdje u gornjoj Krajini.


Nenalazi se taj javor ni u Slavoniji
tako često da bi mogli reći da je obično
drvo. Ima ga doduše u nekim krajevima,
ali ima i predjela gdje ga neima.


U bivšoj ´brodskoj pukovniji n. pr.
ima ga obično samo po zabrana i to kao
grmlje, ali ima predjela n. pr. prema Savi,
gdje ga nemožemo naći. Inače je to drvo
poznato u ovom kraju; narod ga zove žest,


žestika. žestikovina i pravi od njega kamiše.


U bilinaru (flora excursoria) Dr. Slossera
i Lj. Vukotinovića nalazimo iza diagnoze
kao nalazišta žestika sliedeće: Hrv.
Guščerovac kod Križev., Moslav. kod Vidrenjaka,
Posav. kod Peščenice, Slav.


Iz toga ćemo zaključiti da nemožemo
reći za žestiku da je kod nas tako česta
i obična kako bi to mogli reći n. pr. za
glog jednopestični (Crataegus monogyna),
koga ima po cieloj domovini.


Mi smo smatrali svojom dužnosti izpraviti
krive podate o nalazištu žestike.
pa zato napisasmo to nekoliko redaka.


Šumarski list, 1885. god., str. 397.


Đ. Koča


O napretku zologije u Hrvatskoj za posljednjih
50 godina. Dne 5. prosinca p. g.
čitao je u javnoj sjednici matematičko-prirodoslovnoga
razrega jugoslavenske akademije,
prvi član g. prof. S. Brusina, razpravu:
»O napretku zoologije u Hrvatskoj u
posljednjih 50 godina«. . .


Prvi prilog te ruke — bibliografski popis
zooloških radnja Hrvata — imamo zahvaliti
Dalmatincu F. Lauzi, koji je god.
1826, izdao u Bologni prilog za poznavanje
faune Neretve. Iza njega spomenuo je Danila,
Sandra, Carare, Kuzmića i drugih
Dalmatinaca, koji su što doprinieli k poznavanju
domaće faune, dakako sve u talijanskom
jeziku.


Prvi zoološki članak s ove strane Velebita
izda g. 1856, velezaslužni pok. akademik
2. Vukasović na njemačkom jeziku.


Iza njega pojavio se odmah šuma r


I. E 11 i n g e r, koji je g. 1857. napisao
prvu zoološku knjigu, te ga zato
akademik proglasuje prvim h r v a t-
skim zoologom...
Šumarski list, 1886. god,, sv. I, str. 43.