DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 64     <-- 64 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


7. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 19. veljače 1986. godine u Zagrebu.
Prisutni Dr Nikola Komlenovič, dr Đuro Kovačić, dr Branimir Prpić, mr. Vladimir
Bogati, Viktor Volf, dipl. inž., Alojz Frković, dipl. inž., Eduard
Tomas, dipl. inž., Vera Ivančić, dipl. inž., mr Vice Ivančević,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl. inž., Oskar Piškorić,
dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


Nakon prihvaćanja predloženog dnevnog reda nastavljen jerad:


Ad. 1. Usvajanje ZAPISNIKA 6. sjednice Predsjedništva Saveza.


Predsjednik Komlenovi č ukratko je rekapitulirao sadržaj zapisnika
i otvorio raspravu.


N. Siroti ć predlaže da se o problematici ugroženosti šuma (kisele kiše)
upozna šira javnost i da se na odgovarajuću organizaciju utječe na otklanjanje
uzroka i posljedica zbog kojih se sve više ugrožava čovjekova okolina.
Dr Komlenovič obavijestio je, da se u okviru programa za znanstveni rad
predviđaju aktivnosti na tu temu.
Dr Kovači ć govori o programu rada Odbora za šumarstvo pri SIZ-u
šumarstva Hrvatske, koji sadrži posebne aktivnosti za ovu problematiku.
Uz naprijed navedene napomene jednoglasno je usvojen ZAPISNIK.


Ad. 2. IZVJEŠTAJI INVENTURNE KOMISIJE s 31. 12. 1985. godine i
prijedlog za otpis tiskanica u vrijednosti 9.908,19 dinara i sitnog inventara u
iznosu 12.002,75 prihvaćeni su bez primjedbi.


2.1. Izvještaj Inventurne komisije o neupotrebljivom sitnom inventaru
na zalihi i tiskanicama
Predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb
Komisija je prije popisa pregledala zalihe tiskanica i sitan inventar u upotrebi
i konstatirala da su neke tiskanice neupotrebljive, kao i dio sitnog inventara
na zalihi.
Komisija predlaže Predsjedništvu da se zbog navedenih razloga otpišu:


— tiskanice u vrijednosti od dinara 9.908,19, i
— sitni inventar u upotrebi s vrijednošću od dinara 12.002,75.
Zagreb, 31. siječnja 1985. Komisija:
Prilog: Popis neupotrebljenihtiskanica i sitnog inventara
1. Predsjednik
2. Ćlan
Boris Deković, v.r.
Živko Petković, v.r.
3. Član Slavica Slonje, v.r.
150