DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 58     <-- 58 -->        PDF

obzira na različite troškove regeneracije šuma po vrstama drveća i zbog toga
što se obračunavaju različito za raznodobne šume (lO´Vo) i za jednodobne (15%)
moraju se uzeti u obračun rente.


Zakonom o šumama utvrđeno je da se renta obračunava na nivou OOUR
koja mora imati najmanje 20.000 ha površine i 90.000 m3 sječive mase. Na tako
relativno velikom području OOUR ekstremni slučajevi troškova sječe pojedinih
sječina se izravnavaju a prosječni troškovi sječe za sve vrste drva između takvih
OOUR se vrlo malo razlikuju.


Prema tome niti troškovi sječe bitno ne utječu na stvaranje ekstra dohotka.


Troškove transporta čine troškovi privlačenja do pomoćnog stovarišta i prijevoz
do kupca. Kako troškove prijevoza plaća kupac to nemaju utjecaja na
rentu u šumarstvu već se ona pojavljuje kod kupca.


U troškovima privlačenja ima diferencijalne rente položaja I i II.


Kako je diferencijalna renta položaja II nastala otvaranjem šuma, pretežno
ulaganjima sredstava radnog kolektiva za izgradnju cesta poslije 1960. god., a
vrlo mali dio cesta izgrađen je prije 1960. god. sredstvima društva i zbog toga
je iznos diferencijalne rente položaja II neznatan, pa ga ne treba obračunavati,
to više, kad znamo da bi taj obračun bio veoma kompliciran i nesiguran.


Diferencijalna renta položaja I postoji gledajući pojedine sječine, no one se
izravnavaju na nivou OOUR sa 20.000 ha u toku ophodnjice pa i svake godine
kao i između OOUR na cijelom teritoriju kontinentalnih šuma SR Hrvatske.


Prema tome ove rente ako se negdje i pojave one su beznačajne i zbog toga
ih nema smisla obračunavati, to više, kad bi taj obračun bio neprihvatljivo velik
po opsegu i baziran na veoma nesigurnim izvorima podataka te bi moglo doći do
velikih grešaka.


Dakle u troškovima privlačenja šumarska renta je mala i zbog toga nije
potrebno da se obračunava.


U našim uvjetima na stvaranje ekstra dohotka ima značajnog utjecaja vrsta
drva i struktura šuma i u njima su sadržani elementi diferencijalne rente plodnosti,
pa taj elemenat može biti osnov za obračun ekstra dohotka u šumarstvu.


Najnižu cijenu i najmanju akumulativnost imaju sortimenti bukve no još uvijek
toliku da mogu osigurati OOUR minimalni dohodak.


Dakle, vrsta drva može poslužiti kao baza za obračun rente. Ogrjevno i celulozno
drvo bukve kreće se ispod ili na granici rentabiliteta proizvodnje te u pravilu
prodajne cijene pokrivaju marginalne troškove. Ista je situacija kod ogrijevnog,
celuloznog i rudnog drva ostalih vrsta drva osim četinjača.


Iz ovog proizlazi da ekstra dohodak stvaraju svi sortimenti svih vrsti drveća


osim ogrijevnog drva i sortimenti bukve. Na osnovu tih saznanja može se vrlo
jednostavno i bez mogućnosti zloupotrebe utvrditi diferencijalnu rentu plodnosti
za svaku OOUR tako da se od vrijednosti realizacije oblovine odbije vrijednost
istog broja m3 oblovine, ali obračunata po prosječno realiziranoj cijeni bukove oblovine.


Kad se od tako dobivenog iznosa odbiju troškovi za regeneraciju šuma izdvojeni
po čl. fifi. Zakona o šumama dobiveni iznos predstavlja dio dohodka koji je
rezultat izuzetnih pogodnosti ili rentu.