DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 60     <-- 60 -->        PDF

OBLJETNICE


JEDNO STOLJEĆE
HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG DRUŠTVA


Krajem prošle godine održana je proslava još jedne obljetnice. Bila je to proslava
stote godišnjice osnutka i početaka rada »Hrvatskog naravoslovnog društva«.
Proslava je održana 26. i 27. prosinca 1985. godine.


Klica kasnijeg stabla Hrvatskog prirodoslovnog društva pojavila se 1865. godine
u Senju. Naime, u godišnjem Izvještaju senjske gimnazije za šk. god. 1864/65.
prof. Viktor Mihailović uputio je poziv za okupljanje prirodnjaka u jedno
društvo. Tu ideju prihvatio je prof. Spiridion (Špiro) Brusina (Zadar, 11. XII 1845.


— Zagreb. 1908.), tada pristav u prirodoslovnog odjelu Narodnog muzeja u Zagrebu
i, nakon gotovo dvadeset godina, uspio ostvariti tu ideju. Pripremni sastanak za
osnutak Hrvatskog prirodoslovnog društva održan je 21. kolovoza 1885. godine u
Zagrebu, ali prva skupština održana je 27. prosinca iste godine i od tada datira
rad Društva. Na prvoj skupštini bilo je prisutno svega (20 članova, koji su i svi
potpisali zapisnik o njezinom radu. Među dvadesetoricom nalaze se i dva šumara
— Josip Ettinger i Fran Ksaver Kesterčanek. Kesterčanek je izabran i za člana
upravnog odbora. Za predsjednik bio je izabran najprije dr G. Pilar, ali se on
zahvalio i predložio da tu dužnost skupština povjeri Spiri Brusini.
Prema odredbi, prvih, pravila svrha je Hrvatskog prirodoslovnog Društva da:


»§ 3. a) unapredjuje naravoslovne znanosti u obće a proučavanje na poseb


prirodnih odnošaja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, obzirne se također na cieli
slavenski jug;
b) širenje i popularizovanje naravoslovnih znanosti u hrvatskom narodu.


§ 4. Zanimanje družtva proteže se na sliedeće struke:


na antropologiju mineralogiju
zoologiju fizičku geografiju
botaniku meteorologiju
paleontologiju fiziku


kemiju


§ 5. Za polučenje svrhe družtvo ima:


a) izdavati »»Glasnik hrvatskog naravoslovnog družtva«« a po mogućnosti i
drugih znanstvenih djela,
b) održavati popularna predavanja,
c) poduzimati znanstvene izlete,
d) kad bude moguće obdržavati skupštine izvan Zagreba (Wandernversammlungen)
«