DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 36     <-- 36 -->        PDF

đivanju sastojina, gdje je znanost dala veliki prilog kako kod određivanja
načina tako i kod određivanja intenziteta prorede. Ostaje jedan ne baš mali
zadatak da te metode nađu što širu primjenu u praksi a posebno da ih usvoje
oni koji izrađuju osnove gospodarenja.


Kad su u pitanju radovi na njezi šuma do prvih proreda, dakle radovi
pretežno u prvom desetljeću starosti sastojine, onda se na prvo mjesto stavlja
problem visokih troškova, dakle problemi organizacijske prirode, dok su
biološki problemi u većini slučajeva rješeni. Prema tome, glavni zadatak
uzgajivača koji rade na njezi regularnih sastojina do prvih proreda je u tome
da se pronađu najracionalnije metode zahvata koji će osigurati kvalitetnu
sastojinu. Uvođenje za tu svrhu posebno konstruirane mehanizacije je jedan
od puteva koji će u svakom slučaju dati dobre rezultate.


Preborne šume u Hrvatskoj su jedne od najočuvanijih šuma u odnosu na
količinu drvne mase. S obzirom da su to šume u kojima se najmanje radilo
s aspekta uzgajanja šuma ta masa nije raspoređena u prebornu strukturu te
se one nalaze u fazi poremećene preborne strukture te radi toga izostaje
prirodno pomlađivanje. Pored toga što jela izuzetno često i obilno rađa sa
sjemenom, izostanak prirodnog pomlađivanja je posljedica lošeg gospodarenja
u prošlosti. Samo radovi na formiranju preborne strukture zahvata u prebornu
sastojinu s kojima ćemo istovremeno obavljati njegu svih razvojnih
stadija (zaštita i njega pomlatka, čišćenje i prorjeđivanje) te sječe stabala
koje imaju dimenziju zrelosti, omogućit će dobru regeneraciju, stabilnost i
produktivnost tih šuma. Čiste sječe prebornih šuma te unošenje smreke i
drugih autohtonih četinjača u stabilne preborne šume je nažalost velika pogreška
načinjena u šumarstvu Hrvatske. Ispravljanje tih grešaka je najveći
i najvažniji zadatak šumara koji rade u prebornim šumama Hrvatske.


Panjače ili šume niskog uzgojnog oblika zauzimaju velike površine na
području Hrvatske. Pred uzgajivačima stoji veliki zadatak pretvorbe panjača
u šume visokog uzgojnog oblika. Imajući u vidu iskustvo iz prošlih razdoblja
kad se je obavljala direktna konverzija sastojinskog i uzgojnog oblika čistim
sječama panjača i sadnjom četinjača, smatramo da to nije najbolji put pretvorbe
panjača u visoke šume. Panjača je tijekom vremena formirala i
sačuvala šumsko tlo sa svim njegovim osobinama koje su prilagođene ekosistemu
konkretne listače koja se na njemu nalazi. Unošenjem četinjača u
tla koja su u opt´mumu za razvoj autohtonih listača osuđujemo unaprijed
novopodignutu kulturu na propast ili ćemo se morati izvrgnuti ogromnim
troškovima njege i spašavanja unošenih listača. Prema tome naredni zadaci
uzgajivača u Hrvatskoj bi bili pretvorba panjača u sjemenjače. To se može
obaviti oplodnim sječama ako za to postoje uvjeti ili unošenjem sadnica ili
sjemena autohtonih vrsta drveća po principima oplodnih sječa.


3. ZAKLJUČNE NAPOMENE
U ovom kratkom prikazu povijesnog razvoja i sadašnjeg stanja uzgajanja
šuma u Hrvatskoj s malim osvrtom na zadatke koje nas čekaju u budućnosti
htjeli smo na jednom mjestu i u skraćenom obliku dati naše viđenje
problematike uzgajanja šuma kod nas.


311