DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 38     <-- 38 -->        PDF

UDK 630*4 (497.13) --31« Sum. list CX (10B6) 313


RAZVOJ I SADAŠNJE STANJE ZAŠTITE ŠUMA


Milan ANDROIC v


U pojedinim razvojnim etapama Društva odnos prema šumi dolazio je
do izražaja na različite načine: od osvajanja poljoprivrednih površina na račun
šuma, kojih je tada bilo u izobilju, do spoznaje, da su šume od neprocjenjive
koristi u materijalnom i općekorisnom smislu. Sve do kraja 18. stoljeća
šume su bile izvrgnute uništavanju i čovjek je prema šumi imao negativan
stav. Relativno mali broj stanovnika u prošlosti, nerazvijena industrija
koja bi crpila sirovine iz šume nisu u Evropi, pa ni u nas zahtijevale neke
posebne mjere za očuvanje i zaštitu šuma. Ipak u pojedinim krajevima pokazale
su posljedice nerazumnog postupka sa šumama njihovom devastacijom,
pojavama aridnosti, erozije, bujica i krša. Strah od nestašice drva, a i sve
manje drva pogodnog za gradnju brodova u ono vrijeme, primorale ´su tadašnje
vlasti da nastoje spriječiti bezobzirno uništavanje šuma. O tome postoji
dokumentacija stara više stotina godina. U gradskim statutima: ninskom iz
1103. godine, korčulanskom iz 1240. godine, dubrovačkom iz 1272. godine, trogirskom
iz 1327. godine, krčkom iz 1388. godine i dr. nalaze se propisi o očuvanju
šuma od neracionalne sječe pašarenja i požara. Nije čudo. da su takvi
propisi nastali prvo na području sadašnjeg devastiranog Krasa, jer su tu
socio-ekonomski uvjeti bili takvi, da su antropogeni faktori u nepovoljnim
ekološkim uvjetima bili značajni faktor u narušavanju ekološkog balansa
u šumama te su prvotne šumske zajednice bile zamijenjene raznim degradacijskim
stadijima s terminalnom fazom stvaranja golog krša. U kontinentalnom
dijelu naše zemlje taj proces devastacije šuma nastupio je kasnije i nije imao,
niti intenzitet niti tok kao onaj na kršu. A i posljedice su na relativnom
šumskom tlu bile daleko blaže. Razvojem Društva rastu i potrebe za drvom
u raznim granama ljudske djelatnosti i spoznaja o općekorisnim funkcijama
šuma, pa se sve više mijenja do tada negativni stav prema šumama i javlja
potreba za njeno očuvanje i zaštitu. No proces uništavanja šuma već je toliko


uznapredovao, da su ogromne površine na kršu ogoljele, a površina šuma
u cijeloj Evropi svedena je na 25l% od prvotne, što je imalo velike negativne
posljedice za klimu, floru, faunu i za život čovjeka uopće.


Zaštiti šuma mnogo su pridonijele već spomenute legislative i šumarske
discipline uzgajanja i uređivanja šuma, koje se razvijaje sredinom devetnaestog
stoljeća i vodile računa o pomlađivanju, njezi i racionalnoj sječi te


o principu potrajnosti, elementima veoma značajnim za održavanje stabiliteta
šumskih ekosistema, u krajnjoj liniji i njihova zdravstvenog stanja. No
unatoč tome opasnost po šume postaje sve veća. Razvoj tehnike, tehnologije´
i znanosti donio je neslućeni napredak u razvoju Društva te standardu i kva*)
Prof. dr dipl. inž. Milan Androić, sveučilišni profesor u miru, Zagreb, Čazmanska
bb.