DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Prema Vaš i ću u Srbiji sušenje bukve ima ovaj slijed: intenzivna
sječa, insolacija, upala kore, napad štetnika Taprorychus bicolor i gljive Fames
fomentarius.


D Ostale vrste drveća


Pored navedenih dominantnih vrsta drveća u prirodnim ekosistemima
u manjem ili većem opsegu suše se i kesten, topole, bor. Uzročnici su neki
štetnici ili patogeni, od kojih su neki introdukcirani iz drugih zemalja. Tako
je davno poznati patogen Endothia parasitica unesen iz Italije utvrđen na kestenu
u većini predjela, gdje se ova vrsta nalazi. Na topolama je utvrđen
velik broj štetnika od kojih su uneseni Melanophylai picta i Agrilus suvorovi
(Buprestide), Monosteira unicostuta (Hemiptera). Velike štete čine strižibube
Saperda populnea i S. carcharias, pipa Cryptorrynchus lophati te gusjenice
raznih leptira iz porodica Sessidae Cossidae, Noctuidae Lymantridae, Tortricidae,
Notodontidae i dr. Od patogena štetni su Marsonia brunnea na lišću.
i Dotichiza populea na kori.


U priobalnom području velike štete na borovima pričinjava borov četnjak
(Thaumatopoea pityocavipa), borov savijač (Rhyacionia buoliana) te vrste
potkornjaka borovi srčikari (Blastophagus piniperda i B. minor).


E Ostali problemi zaštite šuma


Pored navedenih problema, velike štete u šumama nastaju uslijed klimatskih
ekstrema: suše, studeni, mrazevi, vjetra, snjegoloma i td. te požara.


Klimatski ekstremi, osobito oštre i duge zime, kasni proljetni mrazevi
ekstremno sušni periodi, snijeg i vjetar, mogu nanijeti u šumama velike štete
protiv kojih, nažalost, ne raspolažemo efikasnim sredstvima obrane. Sušni
periodi, osobito ako se ponavljaju i dugo traju, dovode do slabljenja drveća
u sastojinama i stvaranju dispoziciju za masovnu pojavu štetnika i patogena,
a mogu se pojaviti i sušenja pojedinih izbojaka. grana i cijelih stabala na
širokom području.


F Požari


Važno poglavlje u zaštiti šuma u nas su požari. Požari predstavljaju veliku
opasnost osobito u priobalnom području i na otocima za makiju i borove
kulture. Uzorci su u većini slučajeva antropogenog porijekla, pa i obranu
treba usmjeriti prije svega u cilju preventive. U suzbijanju i sprečavanju
nastalih požara veliku zadaću imaju šumarske organizacije, koje trebaju jačati
nadzornu i obavještajnu službu, osnivati protupožarne stanice i modernizirati
ih, sudjelovati u izobrazbi kadrova i edukaciji stanovništva za sprečavanje
požara, provoditi adekvatne uzgojne i uređajne mjere, izgrađivati
staze, puteve i prosjeke u svrhu lakšeg pristupa, izgradnju i smještaj hidrofora
i dr. Slijede radovi za funkcioniranje reprepresivnih mjera nabava
terestričkih aparata za gašenje požara, kemikalija i, najzad, aviona. U svim tim
akcijama potrebna je koordinacija s ostalim organizacijama koje u slučaju
požara sudjeluju u gašenju: vatrogasnim društvima, armijom, društvenopolitičkim
organizacijama i dr.


Šumski požari su toliko velika opasnost ne samo za šume već i za okolinu
da zahtijevaju angažiranje šire društvene zajednice i dogovor svih zainteresi


316