DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 42     <-- 42 -->        PDF

ranih: šumarstva, turizma, organa unutrašnjih poslova, općinskih službi, privrede
i dr.


ISTRAŽIVAČKI RAD


Istraživanja u području zaštite šuma započeta početkom ovoga stoljeća
odnosila su se na proučavanje bolesti i štetnika šumskog drveća i šteta od
abiotičkih faktora (suše, studeni, mraza, vjetra i dr.). Pažnja se više posvećivala
pojedinim entomološkim i fitopatološkim problemima nego ekosistemima,
njihovoj stabilnosti i funkcioniranju. Poslije pojave sušenja hrasta
mnogi znanstveni radnici i praktičari izučavali su ovu pojavu i tražili uzroke.
Već tada su bile zastupane ideje, da je uzrok sušenja kompleksne naravi i
da se radi o lancu faktora, čime su ih približili ekološkim gledanju na šumu
kao biocenozu i ekosistem u kome vlada dinamična ravnoteža. Kako su defolijatori
u tom kompleksu imali značajnu, a za neke autore odlučujuću ulogu,
prišlo se izučavanju njihove biologije i ekologije kao i metoda njihova suzbijanja.
Od neorganskih insekticida, koji su između dva rata u jednom slučaju
iskušani u Bosni protiv smrekovog prelca (none — Lymantria monacha)
i introducirane u šume iz aviona (usputno rečeno zbog loše primjene bez
uspjeha), neposredno poslije drugog svjetskog rata prišlo se na primjenu
kloriranih ugljikovodika (DDT), pa je u nas prvi put primijenjena metoda
toplog zamagaljivanja. Dugo vremena je u šumarstvu DDT bio najviše upotrebljavani
insekticid. Rjeđe se upotrebljavao HCH i organofosforni preparati.
No poslije napuštanja DDT-a u zemljama Evrope i prelaskom na (mikrobiološke
preparate i u nas je upotreba DDT-a sve više ograničavana te ga je
zamijenio biološki preparat na bazi Bacillus thurinigensis (Dipel, Bactospeine.
Thuricid i dr.). Čak su naši istraživači uspjeli proizvesti u suradnji s industrijom
vlastiti preparat Bactual. ali je na žalost ta proizvodnja ubrzo prestala.
Otkrićem inhibitora sinteze hitina (diflubenzurol) taj preparat pod imenom
Dimilin našao je u nas široku primjenu u suzbijanju borovog četnjaka,
ali i drugih defolijatora. Primjena feromona za sada se u nas upotrebljava
ponajprije u prognozi, ali je već uveden u praksu suzbijanja nekih vrsta potkornjaka
(Pheroprax).


Veliki napredak je učinjen u istraživanju biologije i ekologije najvažnijih
štetnika i njihove populacione dinamike. Za neke štetnike (borov četnjak,
borov savijač) ustanovljene su integriran e metod e suzbijanja. Stoga
se izučavanja parazitskog kompleksa pojedinih štetnih vrsta posvećuje velika
pažnja.


Fitopatološka istraživanja obuhvatila su patogene najvažnijih vrsta drveća
kao i sjemenja. Izučava se udio patogenih gljiva u procesu sušenja hrasta.
Kod kestena se ispituje intenzitet napada gljive Endothia parasiticai vrši inokulacija hipovirulemtnim sojem u cilju mogućnosti suzbijanja ove
bolesti. Svake se godine vrše pokusi s najnovijim fungicidima i herbicidima.
njihove rotacije, antodoti i t. d. Poklanja se pažnja utjecaju pesticida uopće
na čovjekov okoliš kao i bolesti i štetne vrste introduciranih u našu zemlju.
Sva se ta istraživanja provode na fakultetima i institutima u zemlji.


PRAKTIČNA ZAŠTITA SUMA


Praktična zaštita šuma danas se zasniva na relativno dobro organiziranoj
dijagnostičko-prognoznoj službi koja se u SR Hrvatskoj nalazi u Šumarskom