DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 43     <-- 43 -->        PDF

institutu Jastrebarsko. Primjena pesticida u šumarstvu nastoji se svesti na
najnužniju mjeru i tamo gdje je to neophodno potrebno (sprečavanje defolijacije,
turistički objekti). Velika se pažnja posvećuje rasadnicima i njihovom
zdrastvenom stanju. Rasadnici se pregledaju dva put godišnje. Za uvoz sjemena
i sadnoj materijala postoje pregledi na graničnim prijelazima. Karantenska
služba djeluje na području cijele Jugoslavije. Sastavljaju se godišnji
izvještaji o stanju biljnih bolesti i štetnika na teritoriju cijele zemlje. Izdaju
se priručnici o zaštiti topola, četinjača, o aviokemijskim metodama borbe
protiv šumskih štetnika. U šumarskim organizacijama djeluju specijalisti za
zaštitu šuma, koji surađuju s Fakultetom i Institutom o svim problemima i
akcijama za zaštitu šuma. Svake se godine utvrđuju površine i sredstva za
suzbijanje šumskih štetnika i sprečavanje defolijacije.


U suzbijanju šumskih požara šumarski stručnjaci surađuju s drugim organizacijama
(vatrogasna društva, Armija, društvenopolitičke organizacije).
No tu je potrebno još mnogo toga učiniti. Nabava aviona za gašenje požara
velika je pomoć, ali ne mogu riješiti problem bez dobro organizirane opažačke
i čuvarske službe, osobito za vrijeme ljetnih mjeseci te provođenja uređajnih
elaborata koji obuhvaćaju gradnju mreže puteva, staza i prosjeka za pristup
šumama i šumskim kulturama. Potreban je i određeni broj terestričkih aparata
za gašenje požara, osiguranje vode i kemikalija za gašenje. U gašenju
požara moraju sudjelovati svi faktori od stručnih do društvenih i političkih.