DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Porastom značaja općekorisnih funkcija šume koncept inventure šuma se
treba promatrati šire. Budući da nas interesiraju i druge karakteristike šume
ne samo drvo znači kad god je to moguće te karakteristike treba mjeriti
i analizirati. Način inventure se mijenja s obzirom na objekt inventure,
tražene informacije i njihovu preciznost. Uzimanje uzoraka trebamo prilagoditi
novim potrebnim informacijama imajući u vidu uvođenje modernih
naprednih tehnologija preko fotogrametrije i elektronskih računara.


Uzmemo li u obzir da se u šumama događaju nepredvidive promjene,
posebno u zadnje vrijeme koje planeri također moraju uzeti u obzir´, slijedi
da nam i planovi gospodarenja moraju biti vrlo fleksibilni. Moderno kibernetsko
uređivanje šuma zahtjeva dobro poznavanje informacijskih sistema i
brzo donošenje od´uka. Svako odlučivanje je povezano s određenim stupnjem
nesigurnosti, ako to nije uključeno u planovima gospodarenja naše odluke će
biti u najmanju ruku problematične.


Kako na gospodarenje šumama jedne zemlje ima utjecaja štetna industrijska
polucija susjednih zemalja to se u bliskoj budućnosti predviđa više
nacionalno gospodarenje šumama. Prema tome naša inventura šuma kao i
planovi gospodarenja moraju biti sposobni da se u datom momentu uklope
u svjetske probleme o šumama.


ZAKLJUČAK


Naše gospodarenje šumama kao i izmjera šuma odvijala se u prošlosti po
unaprijed određenim propisima. Pored određene pozitivne uloge koju su pojedini
propisi imali u prošlosti, oni su ipak u izvjesnom smislu ograničavali
razvoj dendrometrije, fotogrametrije pa i biometrike.


Međutim imajući u vidu današnje stanje šuma u nas i u svijetu, kao
i višenamjensku ulogu šume, sistem sakupljanja informacija se treba promatrati
mnogo šire nego do sada. Informacije koje uređivač dobije od dendrometrije
i fotogrametrije nisu dovoljne za planiranje u šumarstvu. Planeri
će morati uzeti u obzir sve informacije unutar ekološko-gospodarskog tipa i
na osnovi njih izraditi planove gospodarenja, koji će s obzirom na vanjske
utjecaje i unutarnje promjene ekosistema biti vrlo fleksibilne.


Za izradu planova gospodarenja jednog ekološko-gospodarskog tipa potreban
je prema tome tim stručnjaka različitih profesija. S obzirom na vrlo
velik broj potrebnih informacija različite prirode obrada podataka je nezamisliva
bez elektronskih računara. Metode inventure šuma moraju biti dinamične,
fleksibilne, precizne i jeftine. Inventuru šuma treba obaviti vrlo
stručno osoblje a kontrola mora biti na svim nivoima izmjere šuma.