DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 10     <-- 10 -->        PDF

sobno djelovanje mikrokompjutora, sistema planiranja i organizacije u šumarstvu.


Pojava mikrokompjutora zatekla je u šumarstvu različito stanje organiziranosti
i stupnjeve razvijenosti informatičkog sistema šumarstva (Novak .
1985). Te razlike postoje između pojedinih zemalja. Međutim, one se javljaju
također u jednoj te istoj zemlji, u jednom te istom šumskom poduzeću. Ovdje
ćemo navesti neke od karakterističnih slučajeva.


— U informatičkom sistemu šumartva opće se ne koriste kompjutori. Registriranje
i obrada podataka obavljaju se ručno ili uz pomoć zastarjele opreme.
Taj slučaj prisutan je u zemljama s nerazvijenim informatičkim sistemom
šumarstva.
— Pri registriranju i obradi podataka koriste se kompjutori različitih generacija
i različitih proizvođača. Mnogi od njih nisu kompatibilni. To često
otežava razvoj mreže kompjutora i onemogućava komuniciranje putem kompjutora,
usporava obradu podataka, i pripreme informacija za donošenje odluka.
— Postoje šumska poduzeća i šire šumske regije, koje imaju svoj informatični
sistem s vlastitom mrežom kompjutora i terminala, stručnjacima i
softwerom razvijenim za potrebe šumarstva.
— U praksi možemo naći često centre za obradu podataka, koji su se konstituirali
kao samostalna poduzeća. Ta su poduzeća snabdjevena kompjutorima
različitih generacija i kadrovima različitih specijalnosti. Ona poslužuju
različta poduzeća i institucije (šumarstvo, drvna industrija, tekstilna industrija,
metalna industrija, trgovina, komunalne službe, promet, sigurnost, istraživanje,
obrazovanje i dr.).
Sve navedene varijante egzistiraju. One imaju svoje prednosti i mane.
pristalice i protivnike. Način organizacije proizvodnje u šumarstvu, vlasništva
nad šumama, ekonomski uvjeti u šumarstvu, kvalifikacija stručnih kadrova,
odnosi šumarstva i društvene zajednice, različito utječu na dinamiku
razvoja informatičkog sistema šumarstva i uvođenja mikrokompjutora u taj
sistem.


MIKROKOMPJUTORI U ŠUMARSTVU


Kad govorimo o mikrokompj utorima u sistemu organizacije u šumarstvu,
najprije ćemo objasniti šta razumijemo pod mikrokompj utorima. Pojam mikrokompjutora
je relativan. Kompjutorski sistem definiran je logičkom inteligencijom,
njegovim dimenzijama, mogućnostima upotrebe i cijenom na tržištu.
Međusobni odnosi tih svojstava stalno se mijenjaju s razvojem tehnologije.
Velike su razlike između mikrokompjutora iz 1975. godine i onih iz 1985. godine
(Klimen t i dr.. 1985). Kapacitet memorije eksponencijalno raste. Mogućnosti
i raznovrsnosti upotrebe kompjutora se povećavaju. Cijene po jedinici
kapaciteta stalno se smanjuju. Obradu podataka koju je prije deset godina
činio veliki, snažni i skupocjeni kompjutor, danas čini osobni mikrokompjutor,
koji stoji na pisaćem stolu. Osim toga, oni omogućuju primjenu kompjutora
na području gdje kompjutora uopće nije bilo.


Danas se najčešće koriste kompjutori četvrte generacije. U djelatnostima
izvan šumarstva uvodi se u upotrebu peta generacija. Koncepcije šeste i sed


510