DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 11     <-- 11 -->        PDF

me generacije su već predmet istraživanja. Teško je pouzdano predvidjeti trendove
razvitka kompjutora i njihova transformiranja u inteligentne sisteme
u budućnosti. Međutim, sigurno je da će taj razvitak biti vrlo intenzivan. Sve
više se približava vrijeme u kome će industrija proizvoditi »inteligentne«
proizvode s ugrađenim mikrokompjutorima (Souček , 1985). Val informatičke
revolucije u svijetu zahvaća sve šire i sve intenzivnije djelatnosti u šumarstvu.
Stoga ćemo, vjerojatno, na slijedećem kongresu IUFRO govoriti o
novim kompjutorskim sistemima. Ne vjerujemo da ćemo proizvoditi »inteligentne
« šumske proizvode. Ali je izvjesno da ćemo umjeti inteligentno iskoristiti
prednosi koje nam nudi informatička tehnologija. Promijenit ćemo
način i efikasnost rada, komuniciranja, odlučivanja, način života uopće.


Kad govorimo o mikrokompjutorima i njihovu utjecaju na sistem planiranja
i organizacije u šumarstvu danas, mislimo na stacionirane i mobilne,
osobne ili ugrađene kompjutore. Kapacitet njihove memorije iznosi od 4
do 360 KB s mogućnostima njena proširenja do 20 MB. Oni se sastoje od
osnovne, a po potrebi i proširene konfiguracije. Svi se ti kompjutori mogu
koristiti u poslovanju. Međutim, za poslovne potrebe, naročito pri odlučivanju,
prikladniji su mikrokompj utori kapaciteta od 64 do 360 KB s mogućnostima
njihova proširenja putem perifernih jedinica.


Svi mikrokompjutori imaju svoje prednosti i mane sa stajališta njihove
primjene u sistemu planiranja i organizacije. Ne postoji mikrokompj utor koji
ima samo prednosti. S druge pak strane ne posotji loš mikrokompjutor. Sto će
nam mikrokompj utor dati ovisi o tome koliko ga umijemo iskoristiti (C o r-
c o r a n. 1985). Prema tome, pri nabavci i upotrebi mikrokompjutora trebamo,
pored ostalog, imati na umu da sprega čovjek-mikrokompjutor čini ekspertni
sistem. Mogućnosti tog sistema određene su kreativnim sposobnostima čovjeka
i tehničkim karakteristima kompjutora. Pri upotrebi mikrokompjutora nastoji
se čovjeku olakšati i ubrzati ispravno odlučivanje. Sve više jednostavnih, raznovrsnih
i složenih zadaća koje rješava stručnjak ili rukovodilac prenosi se
na mikrokompjutor. Time se stručnjak i rukovodilac u šumarstvu oslobađa
rutinskog posla, koji danas okupira oko 75°/o njegova radnog vremena (Biskup
, i dr.. 1985). Uz upotrebu kompjutora za rutinske poslove, vrijeme
za kreativni rad može se znatno produžiti.


Mikrokompjutor ima mnogo prednosti, ali i mana. Ovdje ćemo navesti
one za koje danas znamo.


Prednosti mikrokompjutora:


— Predstavlja zaokruženu cjelinu, koja se može koristiti nezavisno od ostalih
kompjutora. Konfiguracija se može širiti prema potrebi korisnika.

Zastoj na jednom mikrokompj utoru ne uzrokuje zastoj ostalih nezavisnih
mikrokompjutora. koji su međusobno povezani.

Omogućuje svim korisnicima neposredni kontakt čovjek-kompjutor pri radu.
Time se postiže brza intervencija čovjeka u procesu obrade podataka
kad god je to potrebno.

Omogućuje primjenu kompjutora na područjima, gdje se prije kompjutor
nije mogao koristiti. To povećava pouzdanost odlučivanja u organizaciji na
mjestima gdje se prije odlučivalo intuitivno.