DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 12     <-- 12 -->        PDF


Omogućuje da se čovjeka oslobodi standardiziranih i rutinskih poslova
pri rješavanju problema.
— Brže i točnije radi od čovjeka na svim područjima gdje ga zamjenjuje.

Zauzima mali prostor na radnom mjestu, a po potrebi može biti mobilan.
— Jeftini su i dostupni pojedincima i institucijama različitih ekonomskih
mogućnosti.
— Omogućuje upotrebu kompjutora najnižeg ranga, koji je dovoljno veliki
za registriranje i praćenje događaja, te odlučivanje.
— Troši malu količinu energije. Postoje mikrokompj utori koji su potpuno
neovisni o električnoj mreži.

Velika je prilagodljivost uvjetima, koji se mogu teško predvidjeti.

Velika brzina kontrole, korekcije i transfera.
— Ima velike i raznovrsne mogućnosti upotrebe u različitim
djelatnostima i za
različite svrhe.

Zahvaljujući mobilnosti i neovisnosti o električnoj mreži, može se koristiti
pri terenskim radovima u šumi. To je vrlo značajno za šumarstvo.
— Masovno se proizvode i dostupni su velikom broju ljudi. To povećava
stvaralačke potencijale ljudi i mogućnosti za bolje korištenje njihovih potencijala.
Mane mikrokompjutora:


— Ima ograničenu memoriju u usporedbi s kompjutorima velikih kapaciteta.

Pri obradi velikog broja podataka prednosti su na strani kompjutora velikih
kapaciteta.
KOMPJUTORSKA MREŽA U ŠUMARSTVU


Jedna od najznačajnijih karakteristika mikrokompjutora je da je on
zaokružena cjelina i da se može koristiti nezavisno o ostalim kompjutorima.
Niz takvih mikrokompjutera međusobno povezanih po želji korisnika, čini
kompjutorsku mrežu. Ako u uredu nezavisni mikrokompj utori mogu koristiti
podatke iz zajedničke baze podataka, koja je svima dostupna, govorimo o mreži
otvorenog sistema dostupnog svim korisnicima (Varley . H. — Graham ,


J.
1983).
Stupanj razvijenosti kompjutorske mreže u šumarstvu ovisi o tome u
kojoj mjeri mreža pokriva mjesta na kojima se registriraju podaci, obrađuju
informacije, prate događaji, rješavaju problemi i odlučuje pri reguliranju sistema
organizacije (T o m a n i ć, 1985). Mreža može biti razvijena na različitim
nivoima: u jednom uredu, u jednoj zgradi, na nivou šumskog radilišta.
na nivou šumskog poduzeća, na nivou šire regije ili cijele države. Stupanj
razvijensti mreže ovisi također i o relativnoj zastupljenosti najnovije generacije
kompjutora u mreži i načinu njihove povezanosti. Prostor na kome će
se razviti mreža ovisi o potrebi za povezivanjem mikrokompjutora, nivou na
kome trebaju biti dostupni izvorni podaci, financijskoj sposobnosti organizacijskih
jedinica da se povezu u mrežu i njome koriste. Ne postoje granice