DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 13     <-- 13 -->        PDF

širenja mreže. Međutim, postoje pravila kojih se treba pridržavati pri razvoju
mreže. Ta pravila vrijede ne samo za kompjutorsku mrežu, nego i za informatički
sistem u cjelini. Ovdje ćemo navesti samo najznačajnija pravila.


— U informatičkom sistemu šumarstva treba primjenjivati načelo standardizacije
(hardware, software, baze podataka, metoda . . .).
— Pri uklapanju informatičkog sistema šumarstva u opći informatički sistem,
treba primjenjivati načelo diversifikacije. To pretpostavlja više znanja
i rada, potrebnih za ostvarenje kompatibilnosti između informatičkog sistema
šumarstva i okruženja.
— Treba koristiti kompjutor najnižeg ranga, koji je dovoljan za optimalno
rješenje problema ili donošenje odluke.
— Pri nabavi kompjutora, izradi software, sakupljanju i registriranju
podataka — treba koristiti načelo predviđanja. To znači unaprijed osigurati
da se podaci mogu brzo i jednostavno obrađivati na kompjutoru, da su lako
dostupni svim korisnicima kompjutora, podataka i informacija.
Zadaća tih pravila je da se omogući jednostavno i brzo komuniciranje,
protok informacija između podsistema u svim smjerovima i smanjenje troškova
po jedinici učinka informatičkog sistema.


Broj mikrokompjutora koje želimo povezati u mrežu ovisi o opremljenosti
svakog mikrokompjutora periferijom. Mikrokompjutori manje opremljeni
periferijskim jedinicama imaju veću potrebu za povezivanjem u mrežu.


U manjoj mreži zvjezdanog oblika na nivou niže organizacijske jedinice
svi su kompjutori povezani preko jednog prenosnog uređaja. U većoj i složenoj
mreži na nivou šumskog gospodarstva ili šire regije, potrebno je više
prenosnih uređaja za međusobno povezivanje nezavisnih mikrokompjutora ili
njihovo povezivanje s centralnim kompjutorom velikog kapaciteta.


Razvoj kompjutora, ekonomske mogućnosti njihove nabave za potrebe
šumarstva i broj sposobnih stručnjaka da te kompjutore koriste u šumarstvu


— uzrokovali su da danas imamo u šumskim poduzećima i njihovim udruženjima
kompjutore različitih generacija i različitih kapaciteta. Oni funkcioniraju
nezavisno o ostalim sličnim ili različitim sistemima. Dio tih sistema su
povezani u kompjutorsku mrežu. Stupanj njihova iskorištenja je različit, ali
u pravilu uvijek ispod mogućeg. U toj situaciji pojavili su se u šumarstvu
mikrokompjutori. koji nude nove prednosti i mogućnosti. U većini zemalja
ne postoji izgrađen informatički sistem šumarstva podržan smišljeno razvijenom
mrežom kompjutora.
Postavlja se pitanje kako treba postupiti da se iz tog šarenila razvije informatički
sistem, koji će omogućiti optimalno korištenje proizvodnih potencijala
šumarstva?


Ne postoji univerzalni recept za usklađivanje svih različitosti, koje su
posljedica razlika u dinamici razvoja kompjutora, dinamici razvoja šumarstva,
te različitih uvjeta u šumarstvu i okruženju. Međutim, postoje mogućnosti poboljšanja
postojećeg stanja. Među neke od mogućnosti spadaju slijedeće:


— Pri razvoju informatičkog sistema u šumarstvu cilj nam treba biti
ostvarenje integriranog informatičkog sistema, koji uvažava razlike između
postojećih hardwarskih konfiguracija. Software je nezavisan o hardware.
Stoga treba razviti sistem software za šumarstvo, koji će omogućiti softwarsku