DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 14     <-- 14 -->        PDF

kompatibilnost sadašnjih sistema s onim iz vremena prethodnih generacija.
To nije jednostavno, ali je moguće.


— U pojedinim slučajevima bit će neizbježno recompajliranje. Taj put
primijenit će se u slučajevima obrade podataka koji su registrirani u različitim
oblicima i različitim metodama. U dugotrajnim proizvodnim procesima
šumarstva to je česta pojava. Tu pojavu ćemo vjerojatno susretati i u budućnosti.
Pri tom je važno sačuvati podatke i predvidjeti da će nam ti podaci
trebati u budućnosti.
Ako u šumskom poduzeću ili široj regiji ne postoji razvijen informatički
sistem, a namjeravamo ga razviti, treba učiniti slijedeće:


— Osposobiti stručnjake za razvoj i korištenje informatičkog sistema podržanog
automatskom obradom pidataka.
— Nabaviti kompjutore najnovije generacije, koji mogu raditi kao nezavisni
sistemi. Te kompjutore valja povezati u mrežu, koja pokriva većinu mjesta
na kojim se registriraju podaci, obrađuju informacije, donose odluke i
reguliraju radni i proizvodni procesi.
— Razviti vlastiti sistem software u šumarstvu za specifične potrebe i
uvjete. Taj sistem treba osigurati internu kompatibilnost u šumarstvu i eksternu
kompatibilnost s okruženjem u kome šumarstvo djeluje.
— Osnovati bazu podataka u šumarstvu, koja obuhvaća resurse, opremu,
zaposlene ljude, radne uvjete, poslovne i druge događaje — važne za rješavanje
problema i odlučivanje.
SISTEM PLANIRANJA I ORGANIZACIJE


Sistem planiranja i organizacije u šumarstvu obuhvaća četiri grupe elemenata.
Prv a grupa elemenata obuhvaća šumske sastojine. opremu koja
se koristi pri šumskim radovima, zaposlene radnike i angažirana financijska
sredstva. Drug a grupa elemenata planiranja obuhvaća radove koji se obavljaju
u šumi. Tu spadaju radovi na uzgajanju šuma, zaštiti šuma, iskorišćivanju
šuma. transportni radovi, izgradnja šumskih prometnica i ostali radovi
koji se obavljaju u šumarstvu. Treć a grupa elemenata obuhvaća organizacijske
jedinice za koje se izrađuju planovi. Ova grupa obuhvaća šumska radilišta,
šumarije, šumska poduzeća, regionalne zajednice šumarstva i šumarstvo
cijele države. Četvrt a grupa elemenata obuhvaća razdoblja za koja se
planovi izrađuju. Ona obuhvaća kratkoročne planove (kraće od jedne godine),
godišnje planove, srednjoročne planove i dugoročne planove. Dugoročni ili
strategijski planovi imaju karakter predviđanja.


U svim elementima, pored ostalih komponenata, postoje informacije kao
njihovi sastavni dijelovi. Broj i kvaliteta informacija o pojedinim elementima,
ovise o kvaliteti baze podataka na kojim se one temelje.


Pri planiranju i kontroli ostvarenja plana u šumarstvu, sakuplja sei obrađuje
veliki broj podataka o resursima, organizaciji, opremi, radnicima, radnim
uvjetima i poslovnim događajima. Na tim poslovima radi veliki broj ljudi.
To traje dugo i košta mnogo. Bez upotrebe kompjutora značajan dio navedenih
podataka ostaje neiskorišten pri donošenju odluka kojim se reguliraju