DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 15     <-- 15 -->        PDF

radni i proizvodni procesi. To se odnosi na sve nivoe odlučivanja, od osnovnih
proizvodnih jedinica do najviših organa upravljanja u šumarstvu.


Razvijena mreža kompjutora, mikrokompjutora i terminala, koja pokriva
mjesta poslovnih događaja i nastanka podataka, treba omogućiti da se u sistem
planiranja i kontrole uključe osobe na svim nivoima organizacijske strukture.
To će pridonijeti kvaliteti informacija i ispravnosti odluka.


Stručnjaci i rukovodioci koji se ne umiju koristiti kompjutorom i koji su
navikli godinama odlučivati na temelju iskustva i intuicije, teško prihvaćaju
kompjutor kao sredstvo za unapređenje svoga rada. Uzroci tome su inertnost,
nepovjerenje u nepoznato, otpor dodatnim naporima da se savlada novi način
rada. Ta pojava nije nova. Ona prati svako unapređenje radnog i proizodnog
procesa. Putevi za otklanjanje otpora, pored ostalog su:


— Izbor i angažiranje stručnjaka i rukovodilaca, naročito mladih, koji žele
surađivati na razvoju informatičkog sistema u šumarstvu podržanog kompjutorom.
— Prezentiranje koristi koje se postižu pomoću kompjutora, naročito mikrokompjutora,
u usporedbi sa starim načinom rada. Mikrokompj utor omogućuje
da se koristi pokažu bez velikih investicija. Rezultati trebaju biti
dostupni svima koji u svom radu mogu koristiti mikrokompj utor.
— Obrazovanje mladih za svakodnevno korištenje mikrokompj utora, koji
će pomoći da im učenje razvija inventivnost, da njihov rad bude proizvodniji.
odmor potpuniji, hobi interesantniji.
ODLUČIVANJE U SISTEMU ORGANIZACIJE U ŠUMARSTVU


Mnogobrojne situacije u složenom dinamičkom sistemu šumarstva zahtijevaju
da se donose ispravne odluke. Cesto takve odluke treba donositi brzo.
Posebno su značajne složene situacije u kojim nije lako otkriti što je ispravna
odluka. Takve situacije su vrlo česte u šumarstvu, kao i u ostalim ljudskim
djelatnostima. Zbog toga se u suvremenoj organizaciji razvila posebna znanstvena
disciplina koja se bavi teorijom odlučivanja. Ona se temelji na primjeni
spoznaja iz područja vjerojatnosti, informacija i sistema — uz pomoć kompjutora.


Odlučiti znači izabrati između više mogućih jednu aktivnost, koja će uz
definirane kriterije, dati najbolji rezultat. Prema tome. uvjet za odlučivanje
je da imamo više mogućnosti između kojih trebamo izabrati jednu. Ako imamo
samo jednu mogućnost, potrebne su nam informacije i algoritam za rješenje
problema. Tad se ne odlučuje, nego rješava problem. Većinu takvih poslova
može obaviti kompjutor brže. točnije i jeftinije od čovjeka. U pogledu rješavanja
problema u šumarstvu postoje široke mogućnosti za primjenu mikrokompjutora
pri planiranju, praćenju i reguliranju radnih i proizvodnih procesa
(Ćor cor an. 1985).


Odlučivanje se može temeljiti na razvijenom stupnju informiranosti o
svim relevantnim faktorima sistema i okoline (R o b a k. 1984). U slučaju nedovoljnog
stupnja informiranosti. odluka se donosi na temelju nepotpunih
informacija i intuicije. U šumarstvu, pri planiranju i organizaciji najčešći
slučajevi su donošenje odluka bez dovoljnog broja i točnih informacija. Uzroci