DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 16     <-- 16 -->        PDF

tome su neodređenost slobodnih radnih i proizvodnih procesa na otvorenom
prostoru pri stalno promjenljivim uvjetima.


Pri dugoročnom planiranju u šumarstvu donosimo strateške odluke unaprijed
za situacije koje se teško mogu pouzdano predvidjeti. Naročito je to
značajno za biološke proizvodne procese. Mali je stupanj povezanosti između
situacije u trenutku donošenja dugoročne odluke i situacije u trenutku njena
ostvarenja. Što je duže vrijeme od donošenje odluke do njena izvršenja,
manja je vjerojatnost ispravnosti odluke. To znači veći je riziko pri odlučivanju.
Ako želimo povećati pouzdanost ispravnosti odluke, treba povećati
stupanj informiranosti pri odlučivanju i skratiti vrijeme između donošenja
odluke i njena izvršenja. U dugotrajnim biološkim procesima šumarstva ne
može se skratiti navedeno vrijeme. Zbog toga stupanj razvijenosti sistema informacija
u šumarstvu ima vrlo značajnu ulogu pri odlučivanju.


Zahtjevi za brzim donošenjem ispravnih odluka su najčešći. To su obično
odluke operativnog karaktera. Mjesta operativnog odlučivanja uglavnom nisu
na dohvatu rijetke mreže kompjutora u šumarstvu. Taj slučaj susrećemo pri
svakodnevnom reguliranju sistema organizacije radnih procesa.


Razvijen sistem informacija, mikrokompjutori i njihovo znalačko korištenje,
čine pretpostavke rukovodiocu ili timu rukovodilaca za brzo ispravno
odlučivanje. Odluka se temelji na očekivanoj koristi i vjerojatnosti da će se
ta korist ostvariti. Ispravna odluka bit će ona u kojoj je umnožak očekivane
koristi i vjerojatnosti njena ostvarenja najveći. Taj način odlučivanja u sistemu
nedovoljne informiranosti je jedino ispravan. Međutim, on pretpostavlja
mjerljive kriterije valjanosti odluke. Ako su odnosni kriteriji nemjerljivi, donošenje
ispravne odluke treba temeljiti na kvalitativnoj analizi mogućih rješenja.
Pri tom je najznačajnija inventivna sposobnost čovjeka i njegova inspiracija
da odluči brzo i ispravno. Razvijeni sistem informacija i kompjutor
u šumarstvu pomoći će čovjeku pri odlučivanju, ali ga neće zamijeniti.


Peta generacija kompjutora obećava nam ekspert-sisteme, tj. kompjutore
koji će moći razmišljati, razgovorati i odlučivati samostalno ali po želji čovjeka.
Za slobodne procese u šumarstvu na otvorenom prostoru, u promjenljivim
uvjetima koje je teško unaprijed predvidjeti, obećanja pete generacije
kompjutora mogla bi nam značiti veliku pomoć kod predviđanja stanja u
budućnosti i upravljanja proizvodnim procesima u šumarstvu.


ZAKLJUČCI


Pojava mikrokompjutora zatekla je različito stanje organiziranosti, opremljenosti
i razvijenosti informatičkog sistema u šumarstvu. Navedene razlike
značajno utječu na dinamiku uvođenja mikrokompjutora u informatički sistem
šumarstva.


Pojam mikrokompjutora je relativan. S razvojem tehnologije kapacitet
njegove memorije stalno raste, dimenzije hardware se smanjuju, mogućnosti
i raznovrsnosti upotrebe kompjutora se povećavaju, a cijene po jedinici kapaciteta
se stalno smanjuju.


Danas kad govorimo o mikrokompj utorima prikladnim za sistem planiranja
i organizacije u šumarstvu, mislimo na osobne stacionirane ili mobilne
kompjutore s osnovnom i proširenom konfiguracijom. Kapacitet njihove glav