DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ne memorije iznosi od 64 do 360 KB s mogućnostima njihova proširenja do
20 MB putem perifernih jedinica.


Mikrokompjutori imaju svoje prednosti i nedostatke o kojim valja voditi
računa pri njihovu izboru i uklapanju u kompjutorsku mrežu. Mnogobrojne
prednosti mikrokompj utora omogućuju intenzivni razvitak informatičkog sistema
u šumarstvu putem popunjavanja kompjutorske mreže, bržeg protoka
informacija u sistemu, prenošenja rutinskih poslova sa čovjeka na kompjutor.


Mikrokompj utori omogućuju da pri brzom donošenju operativnih odluka,
veliki broj stručnjaka i rukovodilaca može neposredno komunicirati sa kompjutorom
i odlučivati na temelju dovoljnog broja kvalitetnih informacija.


Razvijena gusta mreža mikrokompj utora, koja pokriva sva mjesta nastanka
i obrade podataka, te omogućuje protok informacija — značajno utječe
na pouzdanost ispravnosti strateških odluka.


LITERATURA


1.
Anderson , S.: Long-range planning of forest opérations. Skogsarbeten, No.
2E 1971. (Sweden). Pag. 1—8.
2.
Anderson, S. — Mo s sb erg, C. G.: Storage of and access to information
in a data base System. Skogsarbeten, NO. 2E 1972. (Sweden). Pag. 1—4.
3.
B d š k u p, J. — R a n o g a j a c, B. — S a j k o v i ć, A. — Terzin, V.: »Stupanj
angažiranosti visokositručnih kadrova na stručnim poslovima u šumarstvu
SR Hrvatske«. Savjetovanje »Doprinos znanosti razvoju šumarstva i prerade
drva« prigodom proslave 125. godišnjice šumarske nastave u Hrvatskoj. Zagreb,
1985. Str. 1—13.
4.
B r y e r, J. — Phillips, W. — N i e u w e n h u i s, M. — Cor cor an, T.:
Selected Computer Routines for Wood Transportation Systems. University of Maine
at Orono, USA, April (85): 1—134.
5.
Cor cor an, T.: Highlites 1985 Forest Engineering Research USA. A Proceeding
IUFRO S 3.04. Dublin, 1985. Pag. 15—28.
6.
Jordan, G. A. — B a 11 a n c e, R. H.: A Microcomputer — Based Annual Ring
Measurement System. The Forestry Chronicle, February 1983. IDRC/CDR (Canada).
Pag 21—25.
7.
Kliment , A. i suradnici: Primjena osobnih kompjutora u radnim oranizacijama.
Izdanje Informator, Zagreb, 1985. Str. 1—239.
8.
Novak , N. : Stanje d razvoj informacijskog sustava podržanog automatskom
obradom podataka u šumarstvu istočne Slavonije (Status and Development of
System Informations Supported by Computer Data Processing in Forestry of
East Slavonija). Zbornik radova Jugoslavenskog savjetovanja »Dohodovni odnosi
u šumarstvu, preradi drva i prometu drvnim proizvodima. Split, oktobra, 1984.
Str. 129—145.
9.
R o b a k, E. W.: Toward a Microcomputer — Based DDS for Planning Forest
Operations. »Interfaces«, An International Journal of The Institute of Management
Sciences and the Operation Research Society of America. Volume 14, No
5.
Sepjember-october 1984. Pag. 105—111.
10.
Sob o tka, Z. : Mikroprocesori i mikroračunala. Izdanje Tehnička knjiga, Zagreb,
1983. Str. 1—255.
11.
Souček , B.: Od mikrokompjutora do superkompjutora narednih deset godina.
(From Microcomputer to Supercomputor in Next Ten Year. Izdanje Biblioteka
informatika. Zagreb, 1982. Str. 1 — 111.
12.
Tomanić , S.: The Role of Computers in fhe Informatiical System in Forestry.
The International Symposium CAD/CAM, Zagreb, Jugoslavia, October 16 — 17,
1985, Pag. B03 - 608.
517