DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 19     <-- 19 -->        PDF

UDK 502.7:630*29:631.811.9 (492 + 497.1)
Sum. list CX (1986) 519


DOSTIGNUĆA U ZAŠTITI OKOLINE PREKO ZAŠTITE VODA,
PRIMJENA MULJA IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODA
U ŠUMARSTVU NIZOZEMSKE O OSVRTOM NA STANJE U NAS


Branimir MAYER*


SAŽETAK. Autor daje prikaz rezultata 15-godišnjeg provođenja
Zakona o zaštiti voda u Nizozemskoj. Uvođenje naplata za sve koji
ispuštaju zagađene vode stimuliralo je izgradnju uređaja za pročišćavanje,
poboljšanje tehnologije u industriji i time značajno
smanjilo zagađenja na samom izvoru i u otvorenim vodama. Također
je prikazan tretman mulja proizvedenog u procesu pročišćavanja
uz razmatranje mogućnosti primjene u šumarstvu. Dat je
i osvrt na aktualnosti i zakonske regulative iz tog područja u SR
Hrvatskoj.


1.
NIZOZEMSKA DOSTIGNUĆA U ZAŠTITI OKOLINE
KROZ ZAŠTITU VODA1
Zaštita šumskih ekosistema od zagadujućih tvari vrši se preko zaštite
od zagađivanja tla. vode i zraka. Intenzivna urbanizacija, industrijalizacija
i zahvati u agrokompleksu sve češće narušavaju kvalitetu životne sredine.
Sušenja velikih površina vrijednih nizinskih šuma Posavlja i drugdje dovode
se u vezu s promjenama količine i kvalitete pristupačne vode (Prpi ć
et al. 1979, Prpi ć 1985). Zagađene poplavne vode kontaminiraju šumska
tla i remete njihovu sposobnost za uzgoj šuma i biljnu proizvodnju uopće.
Praćenje svjetskih kretanja iz domene zaštite voda od zagađivanja omogućava
sagledavanje stanja u nas ´kao i pravaca budućeg znanstveno-istraživačkog
i praktičnog djelovanja u smislu očuvanja prirodnih šuma i šumskih
kultura od oštećivanja ili propadanja.


U organizaciji Društva za zaštitu voda Hrvatske izvršeno je u toku lipnja
1986. godine kraće studijsko putovanje grupe stručnjaka po Nizozemskoj
s osnovnom temom »Zaštita čovjekove okoline s aspekta zaštite voda od
zagađenja«. Kroz niz predavanja na Univerzitetu poljoprivrednih znanosti u
Wageningenu i Državnom institutu za gospodarenje i zaštitu voda u Lelystad-u
(RIZA)dobiven je pregled predmetne problematike, koji je dopunjen obilaskom
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Amsterdamu i Renkum-
Wageningenu, pilot hale u Bennekomu i laboratorija Instituta RIZA.


Nizozemska je zemlja koja obiluje površinskim i podzemnim vodama,
ali je ujedno tipičan primjer visoko razvijene sredine Zapada u kojoj je


* Mr.
Branimir Mayer, dipl. inž.. Šumarski institut, Jastrebarsko
YU 41 420 Jastrebarsko
519