DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 43     <-- 43 -->        PDF

DEKLARACIJA XVIII. SVJETSKOG KONGRESA IUFRO


RAZMATRANJA


Blagostanje čovjeka, pa i sam njegov opstanak ovisi o održavanju drveća
i šuma, te o neprestanoj prisutnosti proizvoda, koristi i usluga koje one
pružaju.


Javnost još u potpunosti ne uviđa, a ni znanstvenici sasvim ne shvaćaju
socioekonomsku i ekološku važnost mogućeg gubitka ovih prirodnih
izvora.


U tropskim zemljama dolazi do dramatičnog nestajanja šuma, zbog čega
nestaje i tlo ili opada njegova produktivnost. To se događa zbog ekspanzije
poljoprivrede, urbanizacije, pretjeranog iskorišćivanja samih šumskih resursa,
te zbog povećanja potražnje za ogrjevnim drvom i ostalim drvnim
proizvodima. Brzi porast stanovništva, promjene u obradi zemljišta, te pomanjkanje
društvene stabilnosti ozbiljni su politički i kulturni problemi koji
zahtijevaju rješenje.


Jednako tako prijete i sve veća oštećenja šuma umjerene zone : razne
industrije, promet, te zagrijavanje kuća — uzrokuju zagađivanje zraka, vode,
tla, pa i samog drveća. Premda znanstvenici raspolažu s dovoljno podataka
da predlože privremena rješenja, stvarni odnosi između uzroka i posljedica
nisu još dovoljno poznati. Velika važnost šumskih požara mora se
također uzeti u obzir.


Značenje istraživanja u odlučnom rješavanju ovih problema još nije u
potpunosti shvaćeno. Istraživanja su često neprimjerena, pogrešno usmjerena,
ili se naprosto ne primjenjuju zbog pomanjkanja financijskih ili ljudskih
izvora ili zbog neadekvatnog mehanizama kojima bi se rezultati prenijeli
u praktično upravljanje šumskim resursima.


PREPORUKE


Vlade i međunarodne agencije za razvoj, uviđajući socioekonomsku važnost
drveća i šuma. trebale bi osigurati izvore za istraživanja, razvoj i primjenu
odgovarajućih sistema podrške upravljanju resursima. One bi trebale
hitno preispitati društvene i ekonomske probleme koji uzrokuju degradaciju
šuma i zagađivanje.


Šumarske službe i profesionalni šumarski radnici, uviđajući složenost
odnosa između šuma, okoliša i nacionalnog socioekonomskog blagostanja, trebale
bi shvatili potrebu za odgovarajućim istraživanjima, naročito kod tropske
degradacije šuma i zagađivanja okoline umjerene zone. U suradnji s istraživačima
i uzgajivačima oni bi trebali mobilizirati i ubrzati transfer znanstvenih
dostignuća kako bi se što prije riješili socioekonomski i ekološki problemi
šumarstva.


543