DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Istraživačke i obrazovne institucije trebale bi razmotriti ograničenja izvora
istraživanja, razviti metode vrednovanja koristi od istraživanja i najvećih
prioriteta predmeta istraživanja, te osigurati adekvatno osposobljavanje
i napredak u karijeri za individualne istraživače. One bi se morale pobrinuti
da šumarski istraživački programi budu usmjereni prema najvećimizazovima za čovječanstvo kako bi se zadovoljile rastuće potrebe za hranom,
drvom i energijom, i kako bi se poboljšala čovjekova okolina.


Organizacija IUFRO, uviđajući prijetnje čovječanstvu zbog nestajanja šuma
i zagađivanja, trebala bi nastojati proširiti svoj specijalni program za zemlje
u razvoju i ustanoviti paralelan interdisciplinarni program o uzrocima,
posljedicama, te integralnom svladavanju zagađivanja.


Novi IUFRO programi, kao i postojeće istraživačke grupe, uviđajući izuzetno
međunarodno značenje ovih dvaju glavnih problema i surađujući s
ostalim istraživačkim organizacijama koliko je god to moguće, trebali bi
sakupiti i sintetizirati postojeće podatke, definirati standardizirane metode
za kratkoročne, studijske i upravne mjere praćenja održavanja šuma na životu;
za iniciranje dugoročnih istraživanja uzroka i posljedica; za utvrđivanje
relevantnog znanja za zemlje u kojima se ovi problemi još ne očituju,
te za informiranje vlada, administracija i javnosti.