DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 54     <-- 54 -->        PDF

SEMINAR O PLANIRANJU I GOSPODARENJU U PARKOVIMA
PRIRODE, VENZONE (Ud), ITALIJA, 5-6-7. STUDENOGA 1986.


Pianificazione e gestione đi parchi naturali Venzonc 5-6-7 novembre 198(i.


U malom, lijepom gradiću Venzone pokrajini Friuli održan je trodnevni seminar
o planiranju i gospodarenju u parkovima prirode. Taj seminar organizirao je
Šumarski fakultet Sveučilišta u Padovi pod vodstvom profesora L. S u s m e 1 a i


F. Viol e u suradnji s trima općinama: Comunita montana del Gemonese ,
Comunita montana Canal del Fer r o-V alcanala i Comunita Montana V a 11 i
del Tor r e. U svemu je bilo preko stotinu učesnika za 20 referata iz Italije
i 5 pozitivnih referata iz inostranstva i to:
1.
Prof. dr. Dušan K1 e p a c : Uređivanje i gospodarenje šumama u parkovima
prirode (sa diapozitivima) ;
2.
Prof. dr. Sime Meštrovi ć : Zaštita prirode u Hrvatskoj s naročitim osvrtom
na kriterije za osnivanje parkova (sa diapozitivima):
3.
Ing. Josip M o v ć a n : Nacionalni Park Plitvička Jezera s naročitim osvrtom
na novi prostorni plan (sa diapozitivima);
4.
Dr. Nikola Bi se hoff (Švicarska): Zaštita šuma u Švicarskoj (sa dijapozitivima)
;
5.
Dr. Robert S c h o e t h (Švicarska) : Nacionalni park Engadin.
Od velikog broja talijanskih referata valja istaknuti referate dr. Fraceseo
Bassiliana (Regionalni park Valle del Ticino), prof. Andrea Veli u ti ni
(Park prirode Maremma u regiji Toscana), prof. Franco P e r c o, prof. Piero
P u s s i, prof. Piero S u s m e 1, prof. Orazio la M a r c a. prof. Franco Viola i
drugi.
Prof. Lucio S u s m e 1 i prof. Franco Viol a su vodili seminar a predsjedao
je domaćin Fiorenzo Valent , predsjednik općine Comunita Montana de
Gemonese uz suradnju sa sekretarom Enrico Chiussi.


Za Jugoslavene priređena je ekskurzija u šume T a j p a n a na području općine
Vallii del Torre Tarcento pod vodstvom dr Chiopris-a.


Zaključeno je da će spomenute općine objaviti sve referate u posebnoj ediciji
kako bi bili dostupni široj javnosti.


Na koncu seminara domaćini su priredili svečanu večeru u gradiću Tar cento.


Seminar je bio vrlo dobro organiziran i zanimljiv s bogatom diskusijom.
Vidjelo se veliko nastojanje stručnih i političkih organa za poboljšanje životnog
okoliša i brigu za čovjeka koji živi u brdskom i planinskom dijelu lijepe
pokrajine Friuli koja obiluje ne samo prirodnim ljepotama nego i starim kulturnim
vrijednostima.


Prof. dr. Dušan Klepac


554