DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Ing. Ivo Navratu je bio čovjek koji je
vrlo dobro surađivao sa svojim suradnicima
i upraviteljima šumarija, ali isto tako
se dobro odnosio prema svojim predpostavljenima.
I baš zahvaljujući toj njegovoj
vrlini, on je ostavio tako duboki,
pozitivan trag u šumarstvu.


Za vrijeme svog službovanja na Rijeci
ing. Ivo Navratil provodio je veći dio
vremena na terenu tako da se za njega
može reći da je bio pravi taksator koji je
poznavao šumu i zbog toga je uspio sastavljati
dobre »Uređajne zapisnike« u gospodarskim
osnovama, koji još i danas
mogu poslužiti šumarima kao putokaz u
gospodarenju.


Ing. Ivo Navratil bio je vrlo dobar
stručnjak s vrlo dugim stazom u taksaciji
i velikim iskustvom. Istovremeno on je bio
i napredan taksator te je — kad mu je


bilo moguće — učestvovao na seminarima
koje je svojevremeno organizirao Šumarski
fakultet u Zagrebu iz oblasti uređivanja
šuma, fotogrametrije i šumarske ekonomike.
Kao iskusni šumar nastojao je da
svoja znanja nadopuni fitocenologijom, fotogrametrijom,
pedologijom i drugim šumarskim
disciplinama. Nastojao, i uspijevao,
uspostaviti kontakte sa Šumarskim
fakultetom u Zagrebu i ostalim ustanovama.
I kao umirovljenik radio je i dalje
na nekim šumarskim problemima, jer sa
mlađi kolege htjeli koristiti njegovo veliko
znanje i iskustvo. Zadnje njegovo stručno
djelo je gospodarska osnova Nacionalnog
parka »Risnjak«.


Neka je slava i hvala kolegi i prijatelju,
najstarijem taksatoru Hrvatske, ing.
Ivi Na vrati! u!


Prof. dr. Dušan Klepac


Mr. MILAN BUBNJEVIĆ,
đipl. inž. šum.


U petak 29. kolovoza 1986. preminuo
je nakon kratke i teške bolesti mr Milan
Bubnjević, dugogodišnji suradnik Šumar


skog instituta, Jastrebarsko i šef Odjela
za organizaciju i ekonomiku.


Na komemorativnoj sjednici, održanoj


1. rujna 1986. u Šumarskom institutu u Jastrebarskom
odana je mr Bubnjeviću počast
koju je on zaslužio i od njega su se
oprostili dr J. Gračan i dr N. Komlenović.
Mr Milan Bubnjević rođen je 14. svibnja
1928. godine u Sipovu kraj Jajca. Potječe
iz skromne, ali napredne činovničke
porodice koja je iskonski i intimno vezana
za šumu i šumarstvo.


To je rodilo u njemu ljubav za našu
struku i odlučno utjecalo na izbor njegovog
životnog poziva.


Osnovnu školu pohađao je u rodnom
Šipovu, a gimnaziju u Sarajevu, koju nije
završio zbog naleta ratnog vihora.


Počev od 1941. nalazi se u stalnim zbjegovima.
U skladu sa svojim mogućnostima
daje doprinos NOP-u, obavljajući razne
dužnosti počev od kurira, pa sve do aktivnog
borca.