DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 10     <-- 10 -->        PDF

GODIŠNJA PRETPLATA NA ŠUMARSKI LIST U 1988.
GODINI IZNOSI:


a) za redovne članove 2.300.— dinara
b) za studente, đake i umirovljenike 1.200.— dinara
e) za organizacije udruženog rada 32.000.— dinara
d) za inozemstvo 40 USA dolara na dan
fakturiranja


Molimo Vas uplatu izvršite na ŽIRO-RACUN br. 30102-678-6249


SAVEZ DRUŠTAVA INŽENJERA i TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE, ZAGREB, Trg Mažuranića
11


Uredništvo