DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 11     <-- 11 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.12 -\- 165.62 (Salix sp.) Sum. list CXII (1988) 105


GENOTIPSKE RAZLIKE IZMEĐU NEKIH KLONOVA STABLASTIH
VRBA U SPOSOBNOSTI FORMIRANJA ADVENTIVNOG
KORIJENJA — ZNAČAJNOG ELEMENTA RANE DIJAGNOSTIKE
U SELEKCIJI


Ante KRSTINIĆ i Davorin KAJBA**


SAŽETAK: U radu je istraživano vrijeme izbijanja i dinamika
razvoja adventivnog korijenja kod različitih klonova stablastih vrba.
Isto tako su istraživane genotipske razlike između testiranih klonova
s obzirom na broj, dužinu te težinu adventivnog korijenja u svježera
i suhom stanju. Pozitivni, u većini slučajeva statistički opravdani
korelativni odnosi između broja korijenčića s jedne strane te
produkcije i preživljavanja s druge strane, ukazuju na mogućnost
rane dijagnoze u selekciji klonova stablastih vrba s obzirom na
navedena svojstva, čime se vrijeme valorizacije uspijevanja klonova
u terenskim pokusima smanjuje.


Ključn e riječi : Stablaste vrbe, adventivno korijenje, rana
dijagnoza


UVOD


Stablast e vrb e su vrlo podesne za podizanje kultura na težim
plavljenim i zakorovljenim zemljištima na području nizinskih šuma. na kojima
je često puta onemogućena prirodna obnova vrednijih vrsta listača. U
kojoj će mjeri ovakve kulture biti uspješne u funkciji predkultura ili kultura
za proizvodnju drvne mase, zavisi prvenstveno od sposobnosti preživljavanja
sadnica. Stablaste vrbe spadaju u najtolerantnije drvenaste vrste u odnosu na
plavljenje, upravo zbog sposobnosti formiranja adventivnog korijenja na deblu
preko kojih se biljka u uvjetima intenzivnog plavljenja snabdijeva vodom
i hranjivima. Za razliku od terminalnih i postranih pupova, adventivni pupovi
mogu formirati stabljiku, hipokotil, listoke i korijenje. Pravi adventivni pupovi
dolaze kod vrsta Robinia pseudoacacia, Ailanihus altissima, te kod nekih
vrsta rodova Rhus, Populus i Salix (Romberger, 1963).


Formiranje adventivnog korijenja vrsta roda Salix može se definirati u tri
(osnovna) tipa koji su vezani za različite sekcije ovog roda.


* Istraživanja su financirana putem SVIZ-a Zagreb i Poslovne zajednice »Exportdrvo
« Zagreb. Opažanja na reznicama u vodenim kulturama vršila je Jolanda
Babić, student šumarstva.
** Prof. dr. Ante Krstinić, Davorin Kajba, dipl. inž. šum. Šumarski l´akultet.
Sveučilišta u Zagrebu, Simunska cesta 25.