DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1. Osnovn i tip, koji je karakteriziran formiranjem adventivnog korijenja
po cijeloj dužini reznice, 2. U tzv. bazaln i ti p spadaju one vrste
koje imaju sposobnost formiranja korijenja na bazi reznice, 3. Me d i jaln i
ti p u koji pripadaju vrste čije je zakorjenjivanje otežano, a adventivno korijenje
se formira samo u središnjem dijelu reznice. (Canov, 1973).
U našim istraživanjima željeli smo eksperimentalno utvrditi da li postoje
razlike s obzirom na način i vrijeme formiranja, broj, dužinu te težinu adventivnih
korijenčića između različitih klonova, koji pripadaju stablastim vrbama.
Naime, u postojećim kulturama na području SR Hrvatske je primijećeno,
da različiti klonovi bijele vrbe nemaju istu sposobnost preživljavanja
u uvjetima intenzivnog plavljenja. Nadalje smo željeli utvrditi da li postoji
korelacija između broja korijenčića i preživljavanja istih klonova u uvjetima
intenzivnog plavljenja. Također smo željeli ispitati mogućnosti rane dijagnostike
i s obzirom na produkciju drvne mase istraživanih klonova, na osnovi
njihove sposobnosti formiranja adventivnog korijenja.


Ovakva istraživanja imaju za cilj utvrđivanje objektivnih kriterija selekcije
u ranoj fazi ontogeneze . Ukoliko je kod jedne vrste na ovaj način
moguće utvrditi objektivne kriterije selekcije za ekonomski važna svojstva,
vrijeme valorizacije uspijevanja selekcioniranih klonova u terenskim eksperimentima
će biti značajno smanjeno ili će čak biti nepotrebno osnivanje terenskih
eksperimenata, čime se mogu postići i znatne financijske uštede.


METODE RADA


Pokus je osnovan dne 24. 3. 1982. godine sa 21 klonom stablastih vrba,
u vodenim kulturama u uvjetima plastenika, sa po 5 reznica po klonu, odnosno
sa 1 reznicom po ponavljanju. Reznice su bile 22 cm dužine i podjednake
debljine kod svih klonova. Opažanja o broju korijenčića vršena su kontinuirano
tijekom mjesec dana, i to na dužini reznice od 5 cm, u sredini reznice.
Izmjere dužina i težina adventivnog korijenja u svježem i suhom stanju izvršene
su na kraju eksperimenta. Od spomenuta 21 klona, 14 klonova je taksonomski
pripadalo čistoj bijeloj vrbi (Salix alba) triju provenijencija: Gornja
Podravina, Donja Podravina te Posavina. Dva klona su pripadala vrstama S.
matsudana i. pendula i S. sitchensis. Od hibrida u vodenim kulturama su bili
zastupljeni slijedeći klonovi: S. alba var. calva x S. alba, S. alba x S. sitchensis.
Od hibrida u vodenim kulturama su bili zastupljeni slijedeći klonovi:


S. alba var. calva x S. alba, S. alba x S. sitchensis, (S. alba x S. sitchensis) x
nepoznat i (S. alba var. vitellina x S. alba) x S. alba.
Kao početak formiranja adventivnog korijenja uzet je onaj datum, kada
su se korijenčići mogli determinirati prostim okom. U ukupan broj korijenčića
uzimani su samo oni korijenčići čija je dužina prelazila 1 mm.


Značajnost razlika među klenovima s obzirom na vrijeme izbijanja korijenčića,
broj korijenčića, dužinu korijenčića, težinu korijenčića u svježem i
suhom stanju, utvrđivane su analizom varijance odnosno F testom. Za klonove,
koji se uzgajaju u kulturama na različitim tipovima tala i uz različit
režim plavljenja, utvrđivali smo korelativne odnose između preživljavanja i
broja korijenčića, te broja korijenčića i produkcije drvne mase. Terenski eksperimenti,
iz kojih su klonovi korišteni u korelacijskoj analizi, bili su slije