DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 14     <-- 14 -->        PDF

deći: Klonski testovi »Limbuš« -- Kloštar Podravski (Starost 2 + 5, 2 + 12 i
1 + 7 godina, uz razmake sadnje 3 x 3 i 4 x 4 m) te klonski test »Mlječno
polje«, Jasenovac (Plantažne starosti 2 + 5 i 2 + 12 godina).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Početak formiranja i broj adventivnog korijenja na reznicama je od
velikog značenja za uspješno zakorjenjivanje reznica različitih vrsta i hibrida
vrba (C h m e 1 a r. 1967) te je razumljivo da je ta pojava od posebnog
značenja za preživljavanje stablastih vrba u uvjetima intenzivnog plavljeni
a.


Podaci o prosječnom vremenu potrebnom za izbijanje prvih adventivnih
korijenčića od momenta stavljanja reznica u vodene kulture za pojedine
klonove, dani su u tabeli 1, dok je dinamika formiranja adventivnog korijena
prikazana na grafikonu 1. Iz tabele 1 je vidljivo, da su među klonovima
utvrđene visoko — signifikantne razlike. Naime, eksperimentalno je
utvrđeno da su vrlo male razlike među reznicama jednog klona u vremenu
izbijanja adventivnih korijenčića, što uvjetuje da je greška pokusa mala, a
time F — vrijednost velika. Raspon među klonovima se kreće od 1 — 10,2
dana. Kada je izvršeno raščlanjenje klonova bijele vrbe s obzirom na ovo
svojstvo po provenijencijama (Graf. 1) onda je vidljivo, da klonovi provenijencije
Gornja Podravina imaju sposobnost najbržeg formiranja adventivnog
korijenja na reznicama, zatim klonovi provenijencije Donja Podravina
dok klonovi Posavske provenijencije najsporije formiraju adekvatno korijenje.
Ovo se može objasniti činjenicom, što je selekcijski pritisak poplavne
vode u Posavini bio jači nego u Podravini, pa su s obzirom na dužinu
trajanja poplava najveću šansu za preživljavanje imali oni klonovi, koji su
kasnije započinjali sa vegetacijom, odnosno čim duže bili u dormantnom
stanju. S obzirom na dinamiku formiranja adventivnog korijenja, iz priloženog
grafikona se može zaključiti da je najveća aktivnost prisutna 5—6
dana nakon izbijanja prvih korijenčića.


Kao što se razlikuju u ovom svojstvu klonovi bijele vrbe, koji pripadaju
različitim provenijencijama, tako se razlikuju i klonovi, koji pripadaju
različitim vrstama. U tom pogledu klonovi bijele vrbe imaju sposobnost
najranijeg formiranja adventivnog korijenja, dok vrste Salix matsudana f.
pendula i S. sitchensis trebaju duže vrijeme za formiranje adventivnih korijenčića
na reznicama. Hibridi između navedenih vrsta i bijele vrbe ponašaju
se slično kao alohtoni roditelji. S obzirom na dinamiku formiranja
adventivnog korijenja hibridi se razlikuju od roditelja u tom smislu, što se
maksimalan broj korijenčića na reznicama formira 1 — 5 dana nakon izbijanja
prvih korijenčića.


Među klonovima su također utvrđene visoko signifikantne razlike i s
obzirom na broj i duljinu adventivnog korijenja, kao i s obzirom na težinu
korijenja u svježem i suhom stanju (Tab. 1). Prosječan broj adventivnog
korijenja na 5 cm dužine reznica varira u rasponu između 27 i 112,
prosječna duljina između 41 i 164 mm. Vrsta Salix sitchensis se odlikuje
malim brojem korijenčića (42), koji imaju najveću dužinu (164 mm). Domaći
klonovi bijele vrbe, za razliku od alohtonih. odlikuju se sposobnošću