DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*228.1 (Fagus silvatica. L.) Sum. list CXII (1988) 115


UDALJENOSTI IZMEĐU DOMINANTNIH STABALA OBIČNE BUKVE
(FAGUS SILVATICA, L.) U JEDNODOBNIM SASTOJINAMA


Nikola LUKIC*


SAŽETAK: Važna obilježja neke biljne populacije jesu njena
gustoća i prostorni raspored tih jedinki. Autor je na osnovi sastojinskih
parametara u jednodobnim bukovim sastojinama II boniteta
Panonskog dijela Hrvatske, ustanovio korelacije između razmaka
stabala sa prsnim promjerom i sa starosti sastojina.


Ustanovio je odnos između nominalne povrisne i stvarne pokrovnosti.


Dejinirao je broj stabala obične bukve po jedinici površine u
određenoj starosti kao funkciju te starosti. Dobivene rezultate je
usporedio s podacima iz prirasno-prihodnih tablica domaćih i stranih
autora.


1. UVOD
Važna obilježja neke biljne populacije jesu njena gustoća (broj jedinka
na određenoj površini) i prostorni raspored tih jedinki. Samo obilježje gustoće
neke populacije nije dovoljan element za prosuđivanje populacije s obzirom
na neku stalnu površinu, ali je jedan od elemenata kojim možemo objasniti
prostorni raspored stabala u sastojim. Svakom stablu u sastojim za njegov
normalni razvoj je potreban prostor. Pri tome se promatra prostor korjenovog
sistema, te prostor iznad tla. Nas u šumarstvu najčešće interesira prostorni
raspored iznad tla.


Tim pitanjem prostornog rasporeda ili da kažemo udaljenostima između
stabala bave se šumarski stručnjaci unazad 150 godina. Prva istraživanja je
radio KONIG 1835. i kasnije PRESSLER. Bliže našem vremenu BAUERSACHS
1942., KOHLER 1951/52., STOFFELS 1955., HAUSBURG 1962., LOETSCH i
HALLER 1964., COX 1971., PRANJIC 1985., i dr. bavili su se problemom
prostornog rasporeda te njegovm utjecajem na broj stabala po jedinici površine.


Cilj našeg istraživanja je da utvrdimo, kolika je prosječna udaljenost
između stabala obične bukve u dominantnoj etaži i ustanovljivanje regresijskih
modela ovisnosti u našim jednodobnim bukovim sastojinama. Panonskog
dijela Hrvatske.


* Mr. Nikola Lukić, znanstveni asistent, Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
— Katedra za dendrometriju, Šimunska cesta 25.
115