DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 26     <-- 26 -->        PDF

a 2 = i« 0,85


Ovdje smo pretpostavili da nam se stabla sa svojim krošnjama dotiču
i da je promjer krošanja jednak međusobnoj nomilanoj udaljenosti stabala tj.
da nam je maksimalni stupanj pokrovnosti 0,85 (Tabela 3.).


Tabela 3


t 1 ln 2 an
10 0,29 0,47 0,188
20 0,61 0,98 0,816
30 0,93 1,50 1,912
40 1,25 2,01 3,434
50 1,57 2,53 5,441
60 1,89 3,04 7,855
70 2,21 3,56 10,773
80 2,53 4,07 14,080
90 2,85 4,59 17,908
100 3,17 5,10 22,108
110 3,49 5,62 26,847
120 3,81 6,13 31,940


Tumač:
t — starost sastojine
1 — horizontalna udaljenost kao funkcija vremena — 1 = —0,029 + 0,032 t
ln — nominalna udaljenost — 1„ = 1 1,61
a 2 — nominalna površina — a^ = 12 0,85


U tabeli 4 i na grafikonu 2 prikazali smo dva načina određivanja broja
stabala. Te smo podatke usporedili sa podacima iz prirasno prihodnih tablica
(stranih i domaćih autora) za bukvu na II bonitetu i sa našim regresijskim
modelom.


Prvi način određivanja broja stabala na osnovi pretpostavljene nominalne
površine po KONIG-u je


10 000


N =


a^


a po BAUERSACHS-u


8500
N =


a2


120