DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

gdje je


Ni — broj stabala, dobiven regresijskim modelom u određenoj starosti
u — granica pouzdanosti od 5% za (n-2) stupnjeva slobode (t = 2,262)


1 log (t -- t)2


ffX


= Si0gN, logt 1 + — +


n
2 log (t --i)2


n


— standardna pogreška, koja se izračunava za svaki dobni razred.
Dobivene vrijednosit granica pouzdanosti smo prikazali u tabeli 5.
Tabela 5
Starost
sastojine N Granica
donja
pouzdanosti
gornja
10 18836 11482 30899
20 6478 3703 11333
30 3469 1944 6189
40 2228 1243 3993
50 1580 884 2825
60 1193 071 2122
70 941 533 1662
80 766 137 1342
80 639 368 1111
100 54.´! 31 1 936
LIO 469 274 1102
120 410 242 695


5. ZAKLJUČAK
Na osnovi sastojinskih parametara u jednodobnim bukovim sastojinama
II boniteta Panonskog dijela Hrvatske, ustanovili smo da postoji vrlo jaka
korelacija između razmaka stabala i prsnog promjera (r = 0,987), te isto tako
vrlo jaka korelacija između razmaka i starosti sastojina (r = 0,984).


Ustanovili smo da je odnos između nominalne površine i stvarne pokrovnosti
1,61.
Izborom funkcije y = b„ x b l, smo definirali broj stabala obične bukve po
jedinici površine u određenoj starosti kao funkciju te starosti


N = 653130,55 t"1-54


Tako definirani broj stabala smo usporedili s podacima iz prirasno-prihodnih
tablica domaćih i stranih autora za bukvu na II bonitetu (Tab. 4. i
Graf. 2.). Možemo uočiti da ovako određen broj stabala više odgovara prirasno-
prihodnim tablicama Wiedemanna (3) i Marschalla (4) nego prirasno-prihodnim
tablicama Špiranca (6) i Schwappacha (5).


123