DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*2:581.5:631.41 šum. list CXII (1988) 125


MOGUĆNOSTI EKOLOŠKE KARAKTERIZACIJE I USPOREDBE
ŠUMSKIH STANIŠTA NA TEMELJU INDIKATORSKE
VRIJEDNOSTI FLORNOG SASTAVA


Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: Ovisnost jlornog sastava biljnih zajednica o biotskim
i abiotskim faktorima na području njihova pridolaska omogućila
je izradu brojnih skala indikatorskih vrijednosti odnosa
biljaka prema tim faktorima.


U ovom je radu upotrijebljena Ellenbergova skala (1979)
indikatorskih vrijednosti za srednju Evropu, koja se inače u Evropi
najčešće primjenjuje. Na primjeru triju šumskih zajednica Nacionalnog
parka »Risnjak« istražuje se pouzdanost primjene ove skale
u tom području, mogućnosti karakterizacije nekih ekoloških parametara
pojedinih staništa i usporedba različitih staništa međusobno.


Rezultati istraživanja su pokazali da ova skala ima veliku
mogućnost primjene na širem istraživanom području u pogledu odnosa
biljaka, odnosno fitocenoza prema svjetlu, vlažnosti, pH reakciji
i opskrbi tla dušikom, dok se u pogledu odnosa prema temperaturi
pokazalo neslaganje s područjem srednje Evrope, za koje se
skala prvenstveno i odnosi.


UVOD


Veza između flornog sastava jedne biljne zajednice i karakteristika njena
staništa bila je predmetom brojnih istraživanja već od početaka novije znanstvene
discipline — fitocenologije. Ta je veza danas apsolutno potvrđena,
a mnogi njeni uzroci i posljedice potpuno ili djelomično razjašnjeni. Jedan
važan korak ka upoznavanju autoekologije pojedinih vrsta, odnosno sinekologije
fitocenoza, predstavljaju i izrađene skale indikatorskih vrijednosti biljaka
za pojedina područja ili zemlje. Prvom takvom skalom, koja se zasnivala
djelomično na iskustvima, a djelomično na znanstveno dokazanim vrijednostima,
može se smatrati Pogrebnjako v sistem (1929/1930). U njemu
je prikazana hranjivost tla u četiri, a sadržaj vode u šest stupnjeva. Nakon
toga slijedi više pokušaja, da bi 1963. Ellenberg , obrađujući vegetaciju
srednje Evrope s Alpama, izradio temeljnu skalu indikatorskih vrijednosti
obuhvativši gotovo sve vrste prisutne u šumama srednje Evrope i većinom


* Mr Joso Vukelić, dipl. inž. šumarstva, Katedra za uzgajanje šuma Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Šimunska c. 25