DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 32     <-- 32 -->        PDF

na tim principima formirao u glavnini skupinama od I do VI još 23 tzv. ekološke
grupe, koje se i danas koriste pri fitocenološkim, a pogotovo pri tipološkim
istraživanjima. Te je rezultate dopunio još 1974. (drugo izdanje 1979)
i za 2000 vrsta srednje Evrope izrazio brojčano njihov odnos prema svjetlu,
temperaturi, flornom elementu, vlažnosti, pH reakciji tla i opskrbi staništa
dušikom u stanju u kakvom ga biljka može koristiti. Osim tih osobina dan
je za manji broj biljaka odnos prema soli, teškim metalima, zatim za sve biljke
anatomska građa, fenologija i sociološka pripadnost. Cijeli je sistem prilagođen
kompjutorskoj obradi i danas se nalazi u vrlo širokoj primjeni. Madžarski
autori, Zolyom i i dr. (1967) rangiraju 1400 vrsta madžarske flore
u indikatorske grupe po temperaturi staništa, pH reakciji tla i sadržaju vode
u tlu (tzv. TWR vrijednosti). Za Švicarsku je La n do l t (1977) izradio skalu
indikatorskih vrijednosti i prvi put u takve skale uvrstio i mahovine. Neke
skale (Ko vacs , 1975) vrlo su detaljne, ali se bave samo jednim ekološkim
parametrom, u ovom slučaju dušikom. Također treba napomenuti da iscrpne
podatke iz ove problematike, ali ne u formi brojaka i skala, nalazimo i u florama
pojedinih autora i zemalja, od kojih je takvim podacima najpotpunija
Oberdorferov a »Pflanzensoziologische Exkursionsflora« (5. izdanje
1983).


Pitanje odnosa flornog sastava i staništa istraživano je kod nas u brojnim
ekološkim, pedološkim, fitocenološkim i tipološkim studijama, ali princip
brojčanog iskazivanja eikoindi´katorskih vrijednosti primjenjuju samo Ilija n
i ć i d r. 1987. godine. Oni su prikazali precizne indikatorske vrijednosti
za 50 travnjačkih i ruderalnih biljaka u odnosu na pH reakciju tla u sjevernoj
Hrvatskoj.


METODA I OBJEKT ISTRAŽIVANJA


U uvodu je napomenuto da će se u ovom radu primjeniti E 11 e n b e rgov
a (1979) skala indikatorskih vrijednosti koja je izrađena za područje
srednje Evrope. Pritom je u razmatranje uzet samo njen prvi dio u kojem
je prikazan odnos biljaka, a time i fitocenoza prema svjetlu (S), temperaturi
(T), vlažnosti (V), pH reakciji (R) i opskrbi staništa dušikom (N). Posebno
se zbog dostupnosti egzaktnih rezultata dosadašnjih istraživanja (Marti n
o v ić, 1973) razmatra odnos pH reakcije tla i indikatorskih vrijednosti u
pojedinim fitocenozama, što omogućuje detaljniju analizu tih odnosa. Ellen bergov
e skale se sastoje u pravilu od 1 do 10 stupnjeva, a indiferentnost
vrsta prema pojedinom faktoru označena je sa x. Tako npr. u skali za svjetlo
broj 1 označava biljke sjene, koje uspijevaju kod relativnog užitnog svjetla
ispod l°/o, a broj 10 označava biljke punog svjetla (takvih u pravilu u šumi
nema). Brojevi između 1 i 10 predstavljaju različite količine (uže shvaćeno
postotke) relativnog užitnog svjetla pri kojemu te biljke optimalno uspijevaju
između ta dva ekstrema, Desetstupanjske skale (za razliku od petostupanjskih)
omogućuju preciznije nijansiranje.


Zbog šireg objašnjenja Ellenbergv e skale navest ću primjer tumačenja
indikatorskih vrijednosti za vrstu Calamagrostis arundinacea. Ta
biljka kao što je vidljivo iz fitocenološke tablice 1. ima ove indikatorske vrijednosti
: 65545 (STVRN). Prema Ellenberg u to znači da je milava
(Calamagrostis arundinacea) vrsta polusvjetla, koja rjeđe uspijeva i na punom
svjetlu, ali vrlo rijetko u sjeni. Težište rasprostranjen ja ima na umjereno